13sep

NOvA-commissie toetst verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid

De Nederlandse orde van advocaten heeft opnieuw een commissie ingesteld die de conceptverkiezingsprogramma’s vóór de verkiezingen van 22 november 2023 zal toetsen op hun rechtsstatelijk karakter. De commissie bestaat uit advocaten en juristen en staat onder leiding van Willem van Schendel, voormalig vice-president van de Hoge Raad.

StempodloodDe commissie zal de conceptverkiezingsprogramma’s van bestaande en nieuwe politieke partijen kritisch beoordelen op de minimale eisen van rechtsstatelijkheid. Het gaat hierbij om een effectieve toegang tot de rechter, bescherming van elementaire grondrechten en of de overheid zelf zich aan de regels houdt.

De toetsing van de commissie biedt de kiezer in aanloop naar de verkiezingen een extra handvat om tot een afgewogen keuze te komen. Voorts is gebleken dat eerdere doorlichtingen van de commissie een belangrijke inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan de verkiezingsdebatten.

Naast voorzitter Willem van Schendel bestaat de commissie uit secretaris François van Vloten (orde Limburg)) en advocaten Channa Samkalden, Irma van den Berg, Robert Sanders, Thomas van Houwelingen-Boer en Jorg Werner.

De commissie rechtsstatelijkheid verkiezingsprogramma’s streeft ernaar om begin november haar bevindingen met betrekking tot de verschillende verkiezingsprogramma’s te publiceren.

2023