28mei

Optimale rechtsbijstand cruciaal bij wegwerken voorraad strafzaken

Het voornemen van het Openbaar Ministerie (OM) om de voorraad strafzaken weg te werken door tijdelijk meer strafbeschikkingen in te zetten, vereist optimale rechtsbescherming voor verdachten. Dit is van cruciaal belang als er straffen worden opgelegd zonder tussenkomst van een rechter.

In-out - iStock-114405566Op 27 mei heeft het OM een bericht gepubliceerd over het wegwerken van de voorraad strafzaken. Een van de manieren waarop het OM dat wil doen is het vaker opleggen van een OM-strafbeschikking. Maatschappelijk gezien is de wens om de opgelopen achterstanden in te lopen begrijpelijk. Bij het bepalen van de manier waarop dat gebeurt, dient oog te zijn voor de belangen van verdachten en slachtoffers en moeten voldoende rechtswaarborgen worden ingebouwd.

Overleg met NOvA
De NOvA is over de vormgeving van de rechtsbijstand door advocaten bij afdoeningen door het OM in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand. Dat overleg zal op korte termijn een vervolg krijgen. De NOvA hoopt daarover snel nadere mededelingen te kunnen doen.

Kritiek op strafbeschikking
Op het instrument van de OM-strafbeschikking is veel kritiek, onder meer van de PG bij de Hoge Raad en de Nationale Ombudsman. Ook de NOvA heeft zich altijd kritisch getoond over het model waarin een aanklager straffen oplegt. De ‘optimale rechtsbijstand’ door advocaten waarover ook het OM spreekt is van cruciaal belang om voldoende evenwicht in de OM-afdoening aan te brengen.

Zie ook:

2020