11feb

OM-handleiding verwerking geheimhouderinformatie miskent verschoningsrecht

De NOvA heeft in het voorjaar van 2021 vertrouwelijk de interne ‘Handleiding verwerking geheimhouderinformatie’ ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM). Namens de NOvA is direct medegedeeld dat de Handleiding op essentiële onderdelen geen recht doet aan de uitgangspunten van het verschoningsrecht zoals vastgelegd in wet en jurisprudentie. Zowel de Handleiding als de reactie van de NOvA zijn nu openbaar.

Geheimhoudersinfo - VerschoningsrechtNadat het OM toegang had verkregen tot het platform Sky ECC is vanuit het Landelijk Parket een brief verzonden aan (strafrecht)advocaten waarin zij werden opgeroepen om zich – met inachtneming van de wettelijke geheimhoudingsplicht – kenbaar te maken bij het OM als zij gebruiker waren van een cryptotelefoon. In deze brief werd verwezen naar de ‘reguliere protocollen’ bij het aantreffen van geheimhouderinformatie. Die protocollen waren niet openbaar.

De NOvA heeft gevraagd om inzage in deze protocollen en heeft deze vervolgens op vertrouwelijke basis ontvangen. Deze in 2021 ontvangen Handleiding verwerking geheimhouderinformatie dateert van juni 2014 en is opgesteld door het Openbaar Ministerie. Namens de NOvA is direct medegedeeld dat de Handleiding op essentiële onderdelen geen recht doet aan de uitgangspunten van het verschoningsrecht zoals vastgelegd in wet en jurisprudentie.

Op verzoek van het OM is ook een uitgebreide schriftelijke reactie opgesteld. Deze is op 4 februari 2022 toegezonden aan het OM. Hierbij is het OM verzocht om ermee in te stemmen dat zowel de Handleiding als de reactie openbaar zouden worden gemaakt. Op 9 februari 2022 heeft het OM daarmee ingestemd.

Kern van het standpunt van de NOvA is dat er, vanwege de aard van het verschoningsrecht, geen plek is voor een geheimhouderfunctionaris vanuit de opsporing. Dit is de afgelopen jaren ook in de gesprekken over dit onderwerp in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering steeds de inzet geweest.

In het kader van het kort geding van Stibbe, de NVSA en de NVJSA tegen de Staat der Nederlanden hebben ook de eisende partijen de Handleiding verwerking geheimhouderinformatie ontvangen van het OM.

Downloads:
- Handleiding verwerking geheimhouderinformatie Openbaar Ministerie (juni 2014)
- Commentaar NOvA op Handleiding verwerking geheimhouderinformatie (4 februari 2022)
NFI Hansken Informatieblad Geheimhouderinformatie (15 mei 2020)

Zie ook:
- Alleen rechter-commissaris kan verschoningsgerechtigde informatie beoordelen (19 januari 2022)

2022