18okt

Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbod

De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen. Dit wetsvoorstel had als doel om het huidige taakstrafverbod voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven uit te breiden naar elke vorm van fysiek geweld tegen publieke dienstverleners. De NOvA stond eerder al kritisch ten opzichte van dit wetsvoorstel.

Taakstrafverbod iStock-511527068Een meerderheid van de Eerste Kamerleden stemde tegen de uitbreiding van het taakstrafverbod omdat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Ook de NOvA wees eind 2019 op dit principiële punt in een wetgevingsadvies aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming.

Het inperken van het beslissingsdomein van de rechter in een rechtsstaat dient te worden vermeden wanneer daartoe geen zeer dringende noodzaak bestaat. Het is aan de rechtsprekende macht om in alle gevallen een passende straf op te leggen, rekening houdend met alle individuele omstandigheden van het geval waaronder de (geringe) ernst van het feit, mogelijke kwetsbaarheid van de verdachte en eventuele maatschappelijke verontwaardiging. 

Meer informatie

Kamer stemt niet in met uitbreiding taakstrafverbod (Eerste Kamer, 18 oktober 2022)

Wetgevingsadvies wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod (NOvA, 3 december 2019)

2022