Zoeken

Zoekresultaten (10)

U heeft gezocht op: Strafvordering

 • pagina

  Strafrecht en strafvordering

  Het strafrecht is voortdurend in beweging. De NOvA volgt alle ontwikkelingen die de positie van rechtzoekenden en de praktijkuitoefening van strafrechtadvocaten raken op de voet, zowel qua wetgeving als beleid. Voorbeelden hiervan zijn verhoorbijstan ...

 • nieuwsbericht

  Vervroegd DNA-onderzoek bij verdachten inbreuk op rechten

  Met het wetsvoorstel ‘wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden’ wil de minister het mogelijk maken celmateriaal voor DNA-onderzoek al in de opsporingsfase bij verdachten af te nemen. Nu kan pas celmateriaal worden verkregen al ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbod

  Een meerderheid van de Eerste Kamerleden stemde tegen de uitbreiding van het taakstrafverbod omdat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Ook de NOvA wees eind 2019 op dit principiële punt in ee ...

 • nieuwsbericht

  OM-handleiding verwerking geheimhouderinformatie miskent verschoningsrecht

  Nadat het OM toegang had verkregen tot het platform Sky ECC is vanuit het Landelijk Parket een brief verzonden aan (strafrecht)advocaten waarin zij werden opgeroepen om zich – met inachtneming van de wettelijke geheimhoudingsplicht – kenb ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Alleen rechter-commissaris kan verschoningsgerechtigde informatie beoordelen

  Het verschoningsrecht is er om het recht op vertrouwelijkheid voor rechtzoekenden te kunnen garanderen. Anders gezegd: het verschoningsrecht is er opdat een rechtzoekende in alle vertrouwen gesprekken met zijn advocaat kan voeren zonder dat deze in ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verduidelijkt bezwaren tegen uitbreiding taakstrafverbod in Eerste Kamer

  In februari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met een taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners met een publieke taak. Een taakstraf blijft alleen mogelijk in combinatie met een gevangenisstraf. De mogelijkheid van een ...

 • nieuwsbericht

  Bedenkingen bij invoering van de alcoholmeter

  Met het wetsvoorstel wil de regering het mogelijk maken dat een verdachte of veroordeelde aan wie een alcoholverbod is opgelegd wordt gecontroleerd door middel van een alcoholmeter, in plaats van via bloed- of urinecontroles. De alcoholmeter meet doo ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betrek extra kosten rechtsbijstand bij nieuw Wetboek van Strafvordering

  De commissie Letschert heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, maar kon daarbij niet beschikken over gegevens met betrekking tot extra kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand. Onlangs is er een aanv ...

 • nieuwsbericht

  Optimale rechtsbijstand cruciaal bij wegwerken voorraad strafzaken

  Op 27 mei heeft het OM een bericht gepubliceerd over het wegwerken van de voorraad strafzaken. Een van de manieren waarop het OM dat wil doen is het vaker opleggen van een OM-strafbeschikking. Maatschappelijk gezien is de wens om de opgelopen achters ...

 • nieuwsbericht

  NOvA wil opheldering wrakingscijfers

  In het jaarverslag van de Rechtspraak is een afname zichtbaar van het aantal indiende wrakingsverzoeken van 750 in 2018 naar 692 in 2019. Hiervan zouden er 17 zijn gehonoreerd. Naar nu blijkt tellen de wrakingsverzoeken waarin is berust – en wa ...