10dec

Prijs vernieuwde beroepsopleiding advocaten daalt met 20%

Vandaag maakte AR-lid Susan Kaak bij het college van afgevaardigden de prijs van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaat-stagiairs bekend. De vernieuwde opleiding, die in maart 2021 van start gaat, gaat tussen de € 11.000 en € 11.600 (excl. btw) kosten. Ten opzichte van de huidige prijs (€ 14.780 excl. btw) betekent dat een reductie van ruim 20%.

Hoewel de onder- en bovengrens bekend is, kan op dit moment nog niet de exacte prijs van de vernieuwde beroepsopleiding worden vastgesteld. Dat hangt mede af van de verdere invulling van de integratieve dagen (moot court).

Basistest
Ook is hierin niet de prijs van de basistest inbegrepen. Deze staat los van de opleidingsprijs en zal waarschijnlijk onder de € 200 (excl. btw) uitkomen. Het college van afgevaardigden heeft aangegeven dat de basistest bij een negatieve uitkomst niet mag worden aangevuld met een opdracht omdat dit een selecterend karakter zou hebben. De algemene raad neemt dit mee in de verordening die in maart ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 

Zoals eerder aan het college van afgevaardigden is toegezegd, onderzoekt de algemene raad daarnaast ook of toevoegingskantoren in aanmerking komen voor een verdere prijsmatiging en zo ja, welke criteria hiervoor gelden en hoe deze korting financieel moet worden opgevangen.

Beroepsopleiding advocatenEfficiëntere opzet
De prijsdaling is mede het gevolg van de efficiëntere opzet van de vernieuwde beroepsopleiding, die binnen een stageperiode van drie jaar ongeveer twee jaar beslaat. Hiermee wordt de opleiding qua tijdsbeslag (aantal dagdelen) ongeveer 35% efficiënter. Deze reductie wordt bereikt door integratie van vaardigheden en ethiek en door het verminderen van (de herhaling van) juridisch-inhoudelijk onderwijs. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere belasting voor advocaat-stagiairs en kantoren.

Praktijk- en toepassingsgericht
De advocaat-stagiair van de nabije toekomst zal een praktijk- en toepassingsgerichte beroepsopleiding ervaren waarin praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridisch-inhoudelijke kennis centraal staat. Ook is een aantal nieuwe elementen toegevoegd, zoals ondernemerschap en digitale vaardigheden. Ethiek wordt nog belangrijker, zodat elke startende advocaat leert welke belangrijke rol hij bekleedt in de rechtsstaat en hoe hij moet omgaan met ethische dilemma’s die daarbij horen.

2019