Vernieuwde beroepsopleiding

De NOvA ontwerpt op een projectmatige wijze een samenhangende, toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten die in maart 2021 van start gaat. Een opleiding waarin praktische vaardigheden en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centraal staat. De opleiding is gericht op de praktijk (toepassingsgericht) en er is voor iedere student ruimte voor verbreding en verdieping. De kernwaarden van de advocaat worden expliciet in de opleiding verankerd.

De algemene raad is, na advies van de drie huidige onderwijsaanbieders, gekomen tot de invulling van de vernieuwde beroepsopleiding. Onder regie van de NOvA is het aantal dagdelen, de precieze verdeling van de vaardigheden en de voorbereiding op de integratieve dagen vastgesteld.

De invulling van het aantal dagdelen en de precieze verdeling van de vaardigheden volgt op de bekendmaking van de hoofdstructuur van de vernieuwde beroepsopleiding, die op 26 juni 2019 is besproken met het college van afgevaardigden.

Met in totaal 105 dagdelen voldoet de vernieuwde opleiding aan de gewenste reductie van 35% in tijdsbelasting voor zowel stagiairs als kantoren.

Meer informatie
- Curriculum vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten
- Eind- en toetstermen basistest
- Kwaliteits- en accreditatiekader
- Kaders patroonscursus
- Veelgestelde vragen
- Lees het BAgazine
- Mail naar BA2020@advocatenorde.nl

Infographic vernieuwde BA aug 2020