Dossiers

BA2020

BA2020

Bij de vormgeving van een vernieuwde beroepsopleiding advocaten (BA2020) streeft de algemene raad naar een opleiding waarin praktische vaardigheden en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centraal staat.

Tijdens de vergadering met het college van afgevaardigden (notitie en verslag) op 26 september 2018 presenteerde de algemene raad, op basis van het eerder gepresenteerde uitwerkingskader, een blauwdruk voor de BA2020.

Het uiteindelijke doel van de BA2020 is advocaat-stagiairs op te leiden tot advocaten die in staat zijn zelfstandig een (vaak gespecialiseerde) praktijk te voeren vanuit toegepaste kennis, de juiste vaardigheden, ethisch besef én het vermogen te blijven leren. De NOvA verwacht rond de zomer 2019 de verder uitgewerkte plannen aan het CvA voor te leggen, inclusief een eerste voorstel voor de benodigde aanpassing van de Voda.

Op hoofdlijnen wordt een aanpassing voorzien op drie onderdelen: de opleiding van de patroon en diens taakinvulling, de wijze van beoordeling en monitoring van de voortgang van de advocaat-stagiair, en de accreditatie en het bestuur van en toezicht op (governance) de beroepsopleiding.

Meer informatie

Vragen
Heeft u vragen over de contouren en/of het onderzoek? Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat. Of mail via BA2020@advocatenorde.nl

BA2020 hoofdstructuur infographic

Infographic Waarom BA2020