1dec

Stijging financiële bijdrage 2023 beperkt tot 7%

Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2023 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 stijgt de financiële bijdrage komend jaar naar € 1.038, voor advocaten in categorie 2 naar € 339. Ondanks dat in de begroting 2023 gerekend is met een prijsindex van 10%, blijft de noodzakelijke verhoging van de financiële bijdrage beperkt tot 7%.

Financiele bijdrage 2023 iStock-1429636337Na een daling in 2022, stijgt de financiële bijdrage aan de NOvA voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2023 met respectievelijk € 68 en € 22. Desondanks laat de door de algemene raad in november vastgestelde begroting voor 2023 een tekort zien van € 2.750.000. Om de financiële bijdrage niet verder te laten oplopen, wordt dat tekort opgevangen uit de algemene reserve.

Inkomen € 40.000 of minder: lagere financiële bijdrage
Advocaten die op 1 januari 2023 langer dan drie jaar op het tableau staan en in 2021 een bruto inkomen hadden van € 40.000 of minder, komen in aanmerking voor de lage categorie 2. Is dit op u van toepassing? Dan kunt u dit uiterlijk 31 december 2022 aangeven in Mijn Orde.

Afbeelding1

Factuur financiële bijdrage
Medio januari 2023 ontvangt elke advocaat die op 1 januari op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2023. Voor advocaten die in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd geldt een percentage van respectievelijk 100%, 75%, 50% en 25% van het jaarbedrag.

Factuuradres
Voor het toesturen van de digitale factuur voor de financiële bijdrage en correspondentie hierover maak de NOvA gebruik van het zakelijke e-mailadres dat in Mijn Orde geregistreerd staat. Wij raden u aan uw e-mailadres te checken in Mijn Orde en indien nodig aan te passen via het tabblad ‘Wijzigingen doorgeven’.

Tijdige uitschrijving
Overweegt u op korte termijn te stoppen als advocaat? Houd er dan rekening mee dat bij een uitschrijving van het tableau na 1 januari 2023 de financiële bijdrage voor het gehele jaar 2023 verschuldigd blijft. Er vindt geen restitutie plaats. Als u zich uiterlijk op 31 december 2022 uitschrijft via Mijn Orde, voorkomt u dat u een factuur voor de financiële bijdrage 2023 ontvangt.

Wettelijke taken
De financiële bijdrage vanuit de balie stelt de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie in staat de onafhankelijke positie van de advocatuur te borgen en uitvoering te geven aan de bij wet opgedragen taken. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en de toegang tot het recht. Andere taken zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het hooghouden van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Meer informatie
- Besluit financiële bijdrage 2023
- Kijk of en hoe u in aanmerking kunt komen voor de lagere financiële bijdrage aan de NOvA (categorie 2).
- Zie de paragraaf over de financiële bijdrage aan de NOvA in de Regeling op de advocatuur

2022