3nov

€ 40.000 of minder? Dan kunt u in aanmerking komen voor de lagere financiële bijdrage 2023

In januari ontvangt elke advocaat die op 1 januari 2023 op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2023. Staat u in totaal langer dan drie jaar op het tableau en was uw bruto inkomen in 2021 € 40.000 of minder, dan kunt u in aanmerking komen voor de lagere financiële bijdrage aan de NOvA (categorie 2). Is dit op u van toepassing? Geef dat dan uiterlijk 31 december 2022 aan in Mijn Orde.

Financiele bijdrage 2023 iStock-1429636337In september heeft de algemene raad besloten dat de drempel voor categorie 2 vanaf 2023 wordt verhoogd van 37.000 naar 40.000 euro. 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een lagere financiële bijdrage?
In Mijn Orde kunt u eenvoudig aangeven dat u in de lagere inkomenscategorie valt. Dit doet u op het tabblad 'BAR Registratie', onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2023’ De bewijsmiddelen met betrekking tot uw bruto inkomen (let op: over 2021!) kunt u vervolgens toesturen via fb-nova@advocatenorde.nl. Heeft u uiterlijk 31 december 2022 aangetoond dat categorie 2 van toepassing is, dan ontvangt u in januari van de NOvA een factuur op basis van de juiste indeling.

Let op: de indeling in de lagere inkomenscategorie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld nadat de bewijsstukken zijn geleverd. Een eerdere indeling in die categorie speelt daarbij geen rol.

Tijdige uitschrijving
Overweegt u op korte termijn te stoppen als advocaat? Houd er dan rekening mee dat bij een uitschrijving van het tableau na 1 januari 2023 de financiële bijdrage voor het gehele jaar 2023 verschuldigd blijft. Er vindt geen restitutie plaats. Als u zich uiterlijk op 31 december 2022 uitschrijft, voorkomt u dat u een factuur voor de financiële bijdrage 2023 ontvangt. Dit kunt u via Mijn Orde regelen.

Factuuradres
Voor het toesturen van de digitale factuur voor de financiële bijdrage en correspondentie hierover maken wij gebruik van het zakelijke e-mailadres dat in Mijn Orde geregistreerd staat. Hebben wij van u geen zakelijk e-mailadres, dan ontvangt u de factuur op het algemene e-mailadres van uw kantoor. Wij raden u aan uw e-mailadres te checken in Mijn Orde en indien nodig aan te passen via het tabblad ‘Wijzigingen doorgeven’. 

Hoogte financiële bijdrage 2023
De hoogte van de financiële bijdrage van advocaten aan de NOvA wordt bekend op 1 december 2022. Dan stelt het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2023 vast.

Meer informatie
Zie de paragraaf over de financiële bijdrage aan de NOvA in de Regeling op de advocatuur en de Wijzigingsregeling categorieën financiële bijdrage 2022

2022