Bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken, vraagt de wetgever advies aan de NOvA. De NOvA heeft 16 adviescommissies die merendeels bestaan uit advocaten.

Deze adviescommissies maken adviezen voor de algemene raad. Vervolgens zorgt de algemene raad ervoor dat het advies voor de wetgever op de juiste plek belandt: bij het departement of bij de Eerste of Tweede Kamer.

Alle adviezen van de adviescommissies zijn terug te vinden in de Juridische databank.