adviescommissies wetgeving

De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten.

De wetgevingsadviescommissies adviseren de algemene raad over wetvoorstellen, waarna de algemene raad namens de Nederlandse orde van advocaten de wetgevingsadviezen richt aan de wetgever; afhankelijk van het wetgevingstraject aan het departement of aan de Eerste of Tweede Kamer.

De Nederlandse orde van advocaten kent de volgende wetgevingsadviescommissies:

 • Adviescommissie arbeidsrecht
 • Adviescommissie belastingrecht
 • Adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten
 • Adviescommissie bestuursrecht
 • Adviescommissie burgerlijk procesrecht
 • Adviescommissie familie-en jeugdrecht
 • Adviescommissie huurrecht
 • Adviescommissie insolventierecht
 • Adviescommissie intellectuele eigendom
 • Adviescommissie mededinging
 • Adviescommissie mediation
 • Adviescommissie pensioenrecht
 • Adviescommissie rechtsstatelijkheid
 • Adviescommissie strafrecht
 • Adviescommissie verzekeringsrecht
 • Adviescommissie vreemdelingenrecht
 • Adviescommissie Wwft
 • Gecombineerde commissie vennootschapsrecht (i.s.m. KNB)

Alle adviezen van de adviescommissies zijn terug te vinden in de Juridische databank.