adviescommissies

Bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken, geeft de NOvA wetgevingsadvies aan de wetgever. De voorbereiding hiervan vindt plaats door 17 wetgevingsdviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten:

 • Adviescommissie arbeidsrecht
 • Adviescommissie belastingrecht
 • Adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten
 • Adviescommissie bestuursrecht
 • Adviescommissie burgerlijk procesrecht
 • Adviescommissie familie-en jeugdrecht
 • Adviescommissie huurrecht
 • Adviescommissie insolventierecht
 • Adviescommissie intellectuele eigendom
 • Adviescommissie mededinging
 • Adviescommissie mediation
 • Adviescommissie pensioenrecht
 • Adviescommissie rechtsstatelijkheid
 • Adviescommissie strafrecht
 • Adviescommissie verzekeringsrecht
 • Adviescommissie vreemdelingenrecht
 • Gecombineerde commissie vennootschapsrecht (i.s.m. KNB)

Deze adviescommissies adviseren de algemene raad over wetvoorstellen, waarna de NOvA de wetgevingsadviezen richt aan de wetgever; afhankelijk van het wetgevingstraject aan het departement of aan de Eerste of Tweede Kamer.

Alle adviezen van de adviescommissies zijn terug te vinden in de Juridische databank.