29-04-2019

Susan Kaak lid algemene raad NOvA

"Basisniveau maakt BA2020 efficiënter"

De NOvA staat voor een hoge kwaliteit van de advocatuur en dat begint met de beroepsopleiding. Ook – ja zelfs – advocaten moeten met hun tijd mee. En de tijden veranderen snel door innovatie, diversiteit van de balie en de veranderde vraag van rechtzoekenden. Daarom heeft de algemene raad de huidige beroepsopleiding onder de loep genomen.

Onder regie van de NOvA hebben de huidige drie onderwijsaanbieders (Law Firm School, De Brauw en het consortium CPO/Dialogue) de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe opleiding met de werknaam ‘BA2020’. Hoe die er precies uit komt te zien – van curriculum, vakken, dagdelen tot eindtermen – staat in juni op de agenda van het college van afgevaardigden. Het CvA heeft zich altijd zeer betrokken getoond, en soms ook best kritisch. De AR heeft alle geluiden opgepikt en zo mogelijk meegenomen in de nieuwe opleidingsstructuur.

De BA2020 is met name gericht op de praktijk, waarbij er voor iedere stagiair ruimte is voor verbreding en verdieping. Het doel van de BA2020 is om stagiairs op te leiden tot advocaten die in staat zijn zelfstandig een (steeds meer gespecialiseerde) praktijk te voeren vanuit toegepaste kennis, de juiste vaardigheden, ethisch besef én het vermogen te blijven leren. De nadruk wordt daarbij gelegd op leren in de praktijk. Vandaar ook dat de NOvA belang hecht aan de rol van de patroon bij de opleiding.

Voorwaarde voor een geslaagde praktijkgerichte opleiding is wel dat het basisniveau aan juridische kennis van de stagiairs bij de start van de opleiding gelijk is. In de huidige praktijk is gebleken dat het niveau wisselt. Als alle stagiairs aan de start een gelijk basisniveau bezitten, kun je de beroepsopleiding veel efficiënter inrichten. Daardoor is de stagiair minder tijd kwijt aan de opleiding en is hij in de praktijk eerder inzetbaar. Samen met de integratie van ethiek en vaardigheden kunnen we zo de belasting voor stagiairs én kantoren verlagen.

Tijdens de laatste CvA-vergadering is gesproken over een zogenaamde ingangstoets. Het idee is ontstaan dat wij met een ingangstoets – ook wel de entreetoets – een selectie aan de poort zouden willen toepassen door een zogenaamd ‘bar-exam’ te introduceren. Dat is niet de bedoeling. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Stagiairs kunnen bijvoorbeeld voorafgaand aan de opleiding op vrijwillige basis laten toetsen of zij de basiskennis in huis hebben. Zij zouden er ook voor kunnen kiezen om de kennis die zij bij de universiteit hebben opgedaan voor de start van de beroepsopleiding op te frissen door gericht kennisonderwijs. Hierdoor kunnen we in Woudschoten aan de slag met stagiairs met eenzelfde basisniveau.

In het najaar van 2020 gaat de BA2020 van start. Volgens mij gaan we met de drie huidige onderwijsaanbieders een mooie en praktische opleiding neerzetten, waarvan alle kantoren de vruchten kunnen plukken. Hun stagiairs worden meer praktisch opgeleid en zij zijn minder tijd aan de opleiding kwijt. Wij streven daarbij ook naar een flexibele opleiding, die snel en eenvoudig kan worden aangepast aan nieuwe tijden met nieuwe ontwikkelingen, die andere vaardigheden verlangen van een advocaat.

Veelgestelde vragen over de BA2020