Vacature adviescommissie intellectuele eigendom

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zeventien adviescommissies die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt:

ADVOCATEN VOOR DE ADVIESCOMMISSIE INTELLECTUELE EIGENDOM

Voor de vacature wordt gezocht naar advocaten met ruime kennis en praktijkervaring op het gebied van adviseren en procederen over intellectuele eigendom.

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom van dichtbij te volgen? Dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie en reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennifer Schreurs via j.schreurs@advocatenorde.nl of 06-43414240. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie intellectuele eigendom’.