Vacature projectgroep digitalisering & AI

In verband met de snelle ontwikkelingen op het gebied van (generatieve) artificiële intelligentie richt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) een projectgroep digitalisering & AI op. De projectgroep brengt aan de algemene raad advies uit over de onderwerpen innovatie en digitalisering en mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving.

De NOvA zoekt

ADVOCATEN VOOR DE projectgroep digitalisering & AI

Voor de projectgroep wordt gezocht naar advocaten die interesse hebben in en/of affiniteit hebben met technologische ontwikkelingen en (generatieve) AI.

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van de generatieve AI van dichtbij te volgen en een bijdrage te leveren aan de versterking van wetgevingskwaliteit? Dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Samenstelling
Wij streven naar een evenwichtige samenstelling. Daarom nodigen wij kandidaten uit die voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

  • Werkzaam bij een groot kantoor;
  • Werkzaam als zelfstandig advocaat of bij een kantoor tot negen advocaten;
  • Minder dan acht jaar werkzaam als advocaat;
  • Werkzaam in de sociale advocatuur.

Werkwijze
De werkwijze van de projectgroep wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt vier maal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover, behalve vergoeding van de reiskosten. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie en reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennifer Schreurs via j.schreurs@advocatenorde.nl of 06-43414240. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie projectgroep digitalisering’.