Advocaten voor de adviescommissie belastingrecht

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zeventien adviescommissies wetgeving die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt:

Advocaten voor de adviescommissie belastingrecht


Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het belastingrecht van dichtbij te volgen? U bent dan van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Heeft u kennis van het formele belastingrecht of aanverwante rechtsterreinen (civiel recht, strafrecht of algemeen bestuursrecht), reageert u dan zeker. Het is namelijk wenselijk dat de adviescommissie ook kan meedenken over rechtsgebied overschrijdende wetsvoorstellen. De adviescommissie focust zich in het bijzonder op wetsvoorstellen die invloed hebben op het gebied van rechtsbescherming.

Werkwijze
De werkwijze van de adviescommissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. De adviescommissie vergadert minimaal tweemaal per jaar. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover, behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Brink via m.brink@advocatenorde.nl of 06-55158332. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie belastingrecht’