23-03-2018

Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

"Bemiddeling en het belang van de rechtzoekende"

De NOvA juicht innovatie toe om vraag en aanbod van juridische diensten bij elkaar te brengen. De laatste tijd is er veel discussie over deelname van advocaten aan zogeheten koppelwebsites. Laat ik uw geheugen opfrissen: je als advocaat aansluiten bij een website die werkt met een vaste periodieke vergoeding: geen probleem! Of een prijs-per-klik: prima! De gedragsregels voor de advocatuur maken dit (al enige tijd) mogelijk.

We zijn wel beducht voor ondoorzichtige commerciële en financiële constructies van sommige initiatieven. Dan doel ik op sites waar per cliënt wordt betaald. We moeten uitkijken dat er geen handel ontstaat in zaken/rechtzoekenden waarbij de hoogste bieder de zaak krijgt. Of wanneer de betalende advocaat automatisch bovenaan de lijstjes komt te staan. Dat daar in het belang van de rechtzoekende waarborgen en eisen aan worden gesteld, is niet meer dan logisch. Bovendien bieden niet alle bemiddelingswebsites de mogelijkheid om zelf deskundigheid en tarieven te vergelijken; de rechtzoekende moet afgaan op wat de site toont. Dat is een belangrijk punt: het is de website die selecteert, mede gebaseerd op wat de advocaat betaalt en niet per se op basis van geschiktheid.

Gedragsregel 2 maakt duidelijk dat een advocaat die gebruik wil maken van een bemiddelingswebsite altijd de kernwaarden in ogenschouw moet houden: integriteit (neemt op basis van de juiste motieven een zaak aan), deskundigheid (is opgeleid in het betreffende rechtsgebied en heeft de juiste kennis en ervaring) en onafhankelijkheid (laat zich niet leiden door financiële motieven bij de keuze van zaken). Deze waarden mogen, juist in het belang van rechtzoekenden, op geen enkele wijze in het gedrang komen. Dat neemt niet weg dat er dan nog voldoende ruimte overblijft om te innoveren, koppelen en bemiddelen. Maak daar gebruik van! Dat is niet alleen goed voor de advocatuur, maar vooral voor de rechtzoekenden.