22-12-2023

Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

"Jessica"

Aan het eind van het jaar had ik willen spreken over onderwerpen die in 2023 van belang waren voor rechtzoekenden en de advocatuur. Over de sociale advocatuur, rechtsstatelijkheid, het verschoningsrecht en weerbaarheid. Wezenlijke onderwerpen waar de mensen van het bureau van de NOvA en wij als algemene raad dagelijks mee bezig zijn. Maar die onderwerpen komen volgend jaar wel weer aan bod. Onze aandacht is nu gericht op het overlijden van onze collega Jessica. Dat plaatst alles in perspectief.

Sinds 2001 werkte Jessica bij het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten. Zij kwam er werken als jonge vrouw en maakte deel uit van de afdeling Communicatie. U kende haar wellicht niet, maar iedereen die wel eens de website van de NOvA heeft bekeken of het vademecum in handen heeft gehad, kent haar werk wel. Zij plaatste de teksten op de website en elk jaar koos zij de kleur van het nieuwe vademecum. Voor 2024 had zij de kleur nog niet uitgekozen en ze zal dat ook niet meer kunnen doen. Een paar weken geleden is zij namelijk thuis door een geweldsmisdrijf om het leven gekomen. Jessica was 44 jaar oud en moeder van drie kinderen. Onze gedachten zijn bij haar en haar kinderen.

Bij de NOvA hebben we veel steun aan elkaar. Iedereen gaat hier op een eigen manier mee om. We zoeken elkaar op als we daar behoefte aan hebben en laten elkaar even met rust als dat als het beste voelt. Het heeft ons ook weer doen realiseren hoe belangrijk het is om fijne collega’s te hebben, mensen die je meestal vaker en langer ziet dan familie of vrienden.

Ik sluit 2023 af met een woord van dank en wens alle medewerkers van het bureau van de NOvA veel sterkte. En ik wens alle 18.769 advocaten van onze balie een goed en gezond 2024.

Namens de algemene raad,
Robert Crince le Roy
Algemeen deken