13-04-2017

Bert Fibbe oud- waarnemend deken NOvA

"Radicale oplossingen voor de verstopte strafrechtketen"

“Zeer gewaardeerde wetgever! Schaf het hoger beroep toch af.” In een open brief bepleit advocaat-generaal en hoogleraar Miranda de Meijer een radicale oplossing voor het ontstoppen van de strafrechtketen. Zij vergelijkt die met een rioolbuis. Haar oplossing: volsta met één instantie en schaf het hoger beroep in strafzaken af.

Een haast briljant voorstel, maar wel een beetje voorzichtig. Waarom blijft de Hoge Raad eigenlijk nog gehandhaafd? De hoven veranderen veel vaker een beslissing dan de Hoge Raad, die veel arresten gewoon in stand laat. Zonde van de kostbare tijd van al die geleerde mensen. Opheffen dus, de Hoge Raad.

En waarom alleen in strafzaken het beroep afschaffen? Halfslachtig. Als meteen ook hoger beroep in civiele zaken wordt afgeschaft – daar gaat het tenslotte alleen maar over geld, niet over bijvoorbeeld vrijheid – komt er voor het strafrecht een groot aantal raadsheren beschikbaar. Probleem opgelost. En budgetneutraal.

Bovendien: waarom zo ingewikkeld? De wetgever is maar beperkt nodig. Het OM kan met onmiddellijke ingang zelf besluiten om nooit meer in hoger beroep te gaan. Dat scheelt alvast een slok op een borrel. Dat is bovendien als pilot uiterst waardevol. Hebben we eindelijk een pilotproject dat zelfs bij mislukking geld oplevert.

Zeer geachte wetgever! De zittende magistratuur, het openbaar ministerie en de politie vormen een keten en geen riool – al borrelen er soms merkwaardige geluiden op. Laat u daardoor niet van de wijs brengen, maar maak budget vrij voor het achterstallig onderhoud dat de keten nodig heeft. En vergeet vooral ook de gefinancierde rechtsbijstand niet.