25-01-2019

Johan Rijlaarsdam algemeen deken NOvA

"Zonder advocaat geen rechtsstaat"

Mijn eerste weken als algemeen deken verliepen turbulent. Protesterende advocaten die voor rechtbanken in het hele land actie voerden voor het behoud van gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een kleinere beurs: wie had ooit kunnen denken dat dat nodig zou zijn? Als advocaten de straat op gaan, dan is er wel wat aan de hand. En dat is dan ook zeker het geval: de rechtsstaat in Nederland staat onder druk, net als de bijzondere positie die advocaten hierin hebben.

Iedere burger in Nederland moet ervan op aan kunnen dat zijn wettelijke rechten altijd gewaarborgd zijn. In een rechtsstaat is iedereen gelijk voor de wet en uiteindelijk beslist een onafhankelijke rechter aan de hand van de wet. Maar de rechtsstatelijke beginselen zijn niet veilig. Zo bepleitte een grote politieke partij dat rechters door de Tweede Kamer beoordeeld moeten kunnen worden. Een prominent politicus opperde het idee om in bepaalde wijken strenger te straffen. Het Openbaar Ministerie doet grote aantallen zaken, waarvoor de betrokkene een strafblad zou krijgen, af zonder rechterlijke toets. Er is grote ondercapaciteit binnen het OM en de politie. De rechterlijke macht klaagt over te grote werkdruk. En steeds meer sociaal advocaten kunnen het zich niet meer veroorloven op te komen voor financieel minderbedeelden.

Nederland is ondanks deze bedreigingen, die er niet om liegen, (nog) een rechtsstaat. Het gevaar ligt evenwel op de loer dat we het scherpe zicht verliezen op de waarde van onze rechtsstaat. Als je maar vaak genoeg knabbelt aan de randen gaan er stukjes van af, tot we op een bepaald moment niet meer weten hoe de rechtsstaat er uit hoort te zien. Anders gezegd: de kikker merkt misschien niet dat het water waar hij in zit steeds heter wordt.

In het rechtsstatelijke evenwicht is de rol van de advocaat essentieel. Een advocaat is niet zomaar een vrije ondernemer die een juridisch beroep uitoefent, maar een juridische beroepsbeoefenaar ten dienste van de rechtsbedeling die ervoor zorgt dat iedereen toegang tot het recht krijgt. In deze zin heeft de advocatuur een publieke verantwoordelijkheid. Samen met de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, elk vanuit een eigen perspectief, staat de advocatuur voor een rechtvaardige samenleving. Gebaseerd op de wettelijk verankerde kernwaarden: onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk. Aan deze grondbeginselen van de advocatuur mag dan ook niet worden getornd, want de belangen van rechtzoekenden kunnen alleen worden gediend met behoud van de kernwaarden.

Het is daarom zorgelijk dat de overheid advocaten steeds meer lijkt weg te willen filteren. Zo is het in de plannen van de minister met de gefinancierde rechtsbijstand niet meer vanzelfsprekend dat een rechtzoekende, bijgestaan door een onafhankelijke advocaat, bij de rechter terecht kan. Dat wordt dan bepaald door een ‘poortwachter’. Ik vraag me af welke criteria hiervoor gelden en hoe de belangen van rechtzoekenden zijn gewaarborgd. Het lijkt mij tegenover de mensen die daarmee te maken krijgen dan moeilijk vol te houden dat in Nederland iedereen voor de wet gelijk is. De zo gekoesterde rechtsbescherming, in het bijzonder van mensen met een kleine beurs, spreekt dan niet meer voor zich. Dat is niet knabbelen aan de randen van de rechtsstaat. Dat is een hap er uit.

Reacties (23)

Mama

27-01-2019

Er is geen recht voor buitenlanders.

Mustafa

08-02-2019

recht-bestaat (niet), armen mensen, alleen voor rijken in Nederland!

Ferdi

10-02-2019

Zolang advocaten ook liegen en valse beschuldigingen uiten wordt het ook niet beter.
Tevens zou het ook leuk zijn als er gereageerd wordt op een mail/vraag aan Uw orde gesteld.
Met vriendelijke groet F.Klaassen

ger

12-02-2019

nou sorry ben al 1 jaar bezig een advocaat te vinden treed hier niet in details maar krijg standaard te horen
1 dit doen wij niet
2 we zitten vol
3 moet u ff het juridisch loket maar proberen
nu naar 1 jaar sorry nog steeds geen advocaat dus zonder advocaat geen zak
SCHANDALIG GEWOON

dukkie

15-02-2019

Hoi Ger wat je zegt dat klopt helemaal.

Als slachtoffer van de gerechtelijke dwalingen en op valse en uitgelokte beschuldigingen is er geen enkele advocaat meer in ons land die je bij wil staan. Politie doet strafrecht af als civiel recht en weigeren aangiftes en onderzoek naar strafbare zaken. Als je de waarheid in de rechtspraak spreekt dan wordt je onderuit geschoffeld door de advocaat van de tegen partij alzijnde dat het mijn waarheid is. In ons civiele recht is en bestaat geen enkele handhaving van gemaakte afspraken.

De Nederlandse rechtspraak is zonder enige inhoud met zelfverrijking van de advocatuur die je belangen niet meer hoeven te behartigen. Als mens wordt je eerst van alles beroofd door de overheid en dan moet je een advocaat nemen en kom je niet in aanmerking voor gefinancierde bijstand. Waar is nog recht in ons Nederland? de leugen regeert zins de wetwijzigingen door het regeer. Op valse beschuldigingen levens lang en worden dood gezwegen door justitie.

dukkie

15-02-2019

Sinds de waarheid uit de rechtspraak is gehaald is ons Nederland al geen rechtstaat meer.

Coen

24-02-2019

Je wordt als ondernemer na een scheiding meegesleurd in een proces dat vier jaar duurt, de kosten van erfpacht van t bedrijfspand etc lopen gewoon door en je raakt financieel uitgeput, geen recht op n uitkering want je bent vermogend maar een akte van verdeling is er nog niet! Advocaten zetten zich niet voldoende in omdat er niks te halen valt. Binnenkort gaat de fiscus t pand veilen denk ik. De onderneming stopte ik in 2016 om te kunnen verdelen, wat n rechtsstaat....

Stephan

27-02-2019

Ik zit met net zoeiets Coen.
Er rust beslag op al mijn bezittingen tot dat ik een rechtszaak heb gehad maar tot die tijd ben ik (op papier) vermogend en heb geen recht op een toevoeging. Momenteel kan ik bijna niet rondkomen dus een advocaat betalen zit er ook niet in.
En heb dus geen eerlijke kans om mij te verdedigen. Idd wat een rechtsstaat !

Tineke

03-03-2019

Allemaal waar wat mensen schrijven. Nederland is al jaren geen rechtsstaat meer,heb hele slechte ervaringen met advocaten en rechters.Advocaten maken vaak nepfacturen,omdat ze er toch mee wegkomen.(Burgers zijn in nederland vogelvrij) .Wie gelooft de burger nou.
De nepfacturen worden met foute rechters binnen gehaald.Ik verloor in 3 jaar hierdoor 12000 euro.Geen schuld en nooit een dagvaarding gezien.Het kan allemaal in nederland.Tweede kamer steekt ook geen hand uit, weet hiervan.Dit kabinet komt niet voor de burger op en laat veel te veel zaken op zijn beloop.ook dat er niets met aangiftes wordt gedaan.Dus fraude blijft gewoon bestaan.

Ed

05-03-2019

Het zou erg mooi zijn als Mr Rijlaarsdam gelijk had. Maar als deken staat hij kennelijk te ver af van de rechtspraktijk om de advocaten daadwerkelijk een rol te laten vervullen in toegang tot het recht. Als gewone mensen (dus niet de rich and famous) de pech hebben een advocaat te moeten inschakelen, worden ze te vaak geconfronteerd met iemand die een aantal sofismen naar voren brengt en niet geïnteresseerd is in de uitkomst van de procedure. Dit dan weer in schril contrast met het betalen van hun veel te hoge facturen.
Mijn stelling staat dus lijnrecht tegenover die van Mr Rijlaarsdam: advocaten zijn een pover excuus voor het gebrek aan eerlijke richtbedeling in Nederland.

jean

06-03-2019

Ik had een advocaat op toevoeging. Helaas is de advocaat op vakantie. De vervanger reageert niet. Geen advocaat wil de zaak overnemen, omdat dan het salaris verdeeld moet worden en de advocaat niet aan de slaag gaat voor € 10,00 per uur. Inmiddels verlopen termijnen en lijdt ik een schade van meer dan € 100.000,00.

Pieter

14-03-2019

Ben als ondernemer naar een deurwaarder gegaan vanwege een niet betaalde factuur door mijn cliënt. Deurwaarder adviseert mij dat er een advocaat ingeschakeld moet worden. Advocaat doet vooronderzoek en concludeert dat ik volledig recht heb op betaling. Advocaat gevraagd om te werken op basis van no cure no pay. (Mag niet zegt hij!) Want ik vind, dat de advocaat net zo deskundig is als de rechter. Beiden zijn Mr. in de rechten. Want stel de advocaat heeft geen goed vooronderzoek gedaan en hij verliest de rechtszaak voor mij, dan moet ik n.b. wel hem betalen! Dus mijn voorstel: als de advocaat wint krijgt hij zijn afgesproken beloning en bij verlies krijgt de advocaat helemaal niets. Dan weet je ook zeker dat hij staat voor zijn deskundig juridisch advies!
Bovendien moet ik door zijn fout(en) of ondeskundigheid ook nog de proceskosten en wat al niet meer betalen!
Ook die kosten behoort mijn verliezende advocaat te betalen! (Advocaat is aansprakelijk voor geleden schade!) Wordt echt tijd dat de beloning van advocaten moet worden veranderd en dat kan echt wel want NVM-makelaars werken toch ook al decennia lang op basis van no cure no pay!

Guy

05-05-2019

Ik werd laatst gedagvaard voor een familiekwestie. Deze dagvaarding was gebaseerd op een spoedeisende zaak van een pand dat verkocht moest worden. Tijdens de zitting bleek dat niet waar te zijn en kon het pand pas in 2020 verkocht worden. Toen besloot de tegenpartij de eis een andere draai te geven wat niets meer van doen had met de oorspronkelijke eis. Ik werd in het gelijk gesteld maar moest wel mijn advocaat kosten betalen van 1000den euro's terwijl ik rond moet komen van een docenten salaris. Ik voel me dan rechteloos en machteloos.

RIEMENS J A

15-05-2019

RECHTELOOS MACHTELOOS - onder bewindstelling SINDS JANUARI 2016 vanwege HOOG vermogen: kanton Middelburg geen enkel bericht omtrent vonnis, op grond van onrechtmatige aanvraag + NOOIT voorlegggen gegevens boekhouding, opvolgen commerciele activiteiten. Nooit de bedoeling van bewind maar van zakelijke begeleiding. Troef van pleegdochter NCA RIEMENS vriendin van Mr. R. Maat met overheveling van
mijn kapitaal (ruim € 400.000,== + pensioen(en) naar PRIVE en MISBRUIK naar ondeskudige AVM BEWIND: bewust gekozen voor afstand !!! TEN EINDE RAAD !!!!!
en naar CORUPTER BEWIND MIDDELS naar NCA RIEMENS (nog erger)

Vincent Rogiest

20-05-2019

Hier in Eindhoven klopt er iets niet,...
Ik ben al sinds 2006 opzoek naar een advocaat in Eindhoven die mijn rechten als mens behartigt inplaats van mij verder op een berekende en valse manier achter te stellen,... Waarom krijg ik geen advocaat toegewezen van advocatenorde ?

Anoniem

03-06-2019

Rechtsstaat bestaat niet in nederland. Daders die mij het een en amder geflikt hebben lopen nog vrij rond terwijl ze vast horen te zitten waar ze thuis horen netjes achter de tralies.hoe kan t dat er nils gebeurd bij poging tot moord en ja ik ben gewoon nederlands ook wij zijn een nummertje.als ik de jackpot win rot ik op uit dit k*t land

deniss

22-08-2019

Ga van mij uit niet alleen in Nederland in elke land is het zelfde ,, Er zijn landen die nog erger zijn
tuur lijk geef ik de meeste gelijk Smile :))) geniet van je leven

T.Huisman

23-09-2019

Valse beschuldigingen en bewijs malverseren als huisarts als je daar om vraagt. De huisarts kreeg een advocaat van rechtsbijstand en heeft de huisarts door gebrek aan bewijs vrijgesproken. Huisarts heeft grove beledigingen geuit op het spreekuur tegen de patient en verkeerde medicijnen voorgeschreven die bijwerkingen hadden en er is niet op klachten ingegaan die deze medicijnen veroorzaakt hebben. Als je hun aansprakelijk stelt voor wat er is voorgevallen zijn ze weg en verloochenen ze hun patient en hun beroep en waarmee zij zijn gekomen op het spreekuur. Ik zelf kan geen advocaat vinden en dan zeggen ze van dat doen wij niet. De huisarts haalde er ook nog de politie bij nadat wat zij had misdaan. De huisarts hield praktijk in een houten noodbarakje dat daar zo lang is neergezet omdat ze hier tekort aan huisartsen hadden. Mijn vorige huisarts heeft mij uit de praktijk gestuurd omdat ik geen behandeling wou ondergaan omdat ik die als schadelijk heb ervaren. Ook de diagnosen die zijn gegeven zijn afzonderlijk van elkaar gedaan zoals de specialist en huisarts. Onderling was er geen communicatie. Sommige patienten zeiden dat de kwaliteit achteruit is gegaan en dat de huisarts op sociaal maatschappelijk vlak steken heeft laten vallen omdat hij niet wou en kon praten dan alleen maar doorverwijzen naar de hulpverlening. Ik kreeg alleen maar klassieke diagnosen aangepraat uit de psychiatrie die een slechte invloed hadden op de sfeer en die sfeer is wel dagen blijven hangen. je kunt niet een advocaat krijgen die deze misstanden rechtzet en boven tafel haalt. Deze diagnosen zijn onder tafel gegeven. Ze hebben niet eens de bijbehorende onderzoeken gedaan die nodig zijn om zo"n ingewikkelde diagose te mogen stellen. Ook hebben ze achter je rug om medische gegevens opgevraagd van familieleden en dit deden ze zonder medeweten des persoons. Als ze gegevens opvragen dan moeten ze dit eerst vragen maar dat hebben ze niet gedaan. In je huishouden zitten en priveleven en vieze verhalen uithoren als therapeut zijnde en je voelde je gewoon iets aangepraat gelijk een enge sekte. Ik ken wel een jongen die een second opinion psychiater heeft bezocht en hier door gezond is verklaard en een advocaat die "m vrijgesproken heeft van R.M. dwangopname en zo kon hij na anderhalf jaar en drie keer verlenging van die R.M. weer naar huis toe gaan en werd er verder van vrijgesproken.

T.Huisman

23-09-2019

Het zijn die predatoren met mogelijk een onbehandelde persoonlijkheidsstoornis omdat die in chaos leven en in een fatamorgana waar ze goed gelovige mensen lokken door hun op een illusie te binden. Ze kunnen ook goed toneelspelen en aan vormverandering doen en spiegelen zich aan anderen mirroring om hun beoogde doel te halen. Ze zijn alleen maar uit op misbruik en macht en als ze je in hun macht hebben gaan ze je devalueren en daarna werpen ze je weg en stellen zich dan niet meer ontvankelijk op. Ze doen ook aan D.A.R.V.O. dat is een afkorting in volgorde van wat ze doen en dat is Deny Attack Reverse Victim Offender. Ze ontkennen het eerst en dan vallen ze je aan en draaien de rollen om met betrekking tot slachtoffer en schuldige. Diegene die het is aangedaan krijgt dan de schuld terwijl zij dat hebben veroorzaakt maar dan draaien ze de rollen om. Wat ook gedaan wordt na een delict is victimblaming en dit is minstens zo schadelijk dan de daad zelf en op den duur ga je er nog in geloven. Na victimblaming heb je grotere kans op herhaling en hertraumatiserening. Het lijkt alsof predators er een neus voor hebben wie gewond is en getraumatiseerd en hun hier vervolgens op binnen halen en het weer doen net het zelfde dan de dader ervoor heeft gedaan. het leegtrekken van mensen die zich in een kwetsbare toestand bevinden en de verbinding met zich zelf hierdoor hebben verloren en hierdoor extra kwetsbaar blijken maar hier maken ze dan juist gebruik van om zich hier mee te voeden omdat zij vanuit zich zelf geen energie aan kunnen maken. Het lijkt heel vrij en net en onschuldig en het lijkt te mooi om waar te zijn en ze leven niet in de realiteit en houden je een wordt voor die je nooit krijgt. .

Bauweraerts

03-11-2019

Mijn rechtszaak komt voor 25 november as
Er moeten nog documenten binnen voor acht november a.s.
Daar ik op straat beland ben geweest door de schuld van een makelaar die een huis verkocht als woonhuis en dit een gebouw betrof dat een horeca bestemming had moeten krijgen , leende de bank ons plots geen geld meer , mijn gezins woning werd verkocht , en belandde ik met de kinderen op straat . Ik heb betaald wat kon , inmiddels heb ik weer een dak boven mijn hoofd en een stoel om op te zitten met drie studerende kinderen . Mijn ex partner ondertussen heeft maanden niet mee betaald aan de advocaat . En heeft pas sinds kort het inzicht dat Hy financieel moet helpen . Ik heb er voor gekozen de kinderen verder te laten studeren omdat dit hun toekomst betreft en ze doen echt hun best op de universiteit . Datkost ook geld . Ik werk enorm hard buiten de advocaat heb ik geen schiuldenn. Wanneer ik plots geen 2000 euro op tafel neer kan leggen op24 uur , laat Hy me nu vallen de advocaat . Kan iemand me zeggen waar ik meteen een andere advocaat kan vinden ? Nu ben ik onbeschermd en kan IKON de schulden geraken omdat men zich (tegenpartij ) tegen me keert en buiten dat ze er voor zorgden dat ik op straat beland ben met kinderen , nu ook me de tien procent boete wil laten betalen die vermeld stond in koop contract . Terwijl ik en de kinderen reeds slachtoffer werden . Graag op korte termijn hulp , ik weet het pas sinds vrijdag en moet de rechtszaak laten uitstellen omdat ik niet rijk genoeg ben voor mijn advocaat tegen vrijdag, ik heb dus drie werkdagen. Mvg 0657663035

V. Rogiest

28-06-2020

Als ik het moet geloven behartigt Schoutenlegal 4 zaken voor mij,.......... Daar is rechtsbijstand voor verleend en daar is bijzondere bijstand voor verleend en direct overgemaakt naar de rekening van Schoutenlegal inplaats van naar mijn rekening zoals ingevuld op het formulier bijzondere bijstand van de gemeente Eindhoven.

Ik heb een klacht over de communicatie met mijnheer Patrick Grijpstra, de communicatie loopt niet vlot en is tegenstrijdig. Is het niet van groot belang dat een advocaat de rechten van zijn client voor 100% behartigt, met name dat het zijn client nog steeds bemoeilijkt word om aangifte te kunnen doen van ernstige strafbare feiten bij de politie in Eindhoven,. En de aangiftes die ik met veel moeite heb kunnen doen niet in behandeling zijn genomen met alle gevolgen van dien. Er worden zelfs mensen ingezet om valse aangiftes te doen tegen mij! Ik krijg niet eens hulp van slachtofferhulp! Er worden zelfs express fouten gemaakt in het ziekenhuis en andere instanties met alle gevolgen van dien op mijn gemoedstoestand en mijn lichamelijke klachten die nog steeds niet zijn verholpen door dit gebeuren hier in Eindhoven! Hierbij stuur ik U in onderstaande e-mail de transcript van de communicatie waar ik over klaag.

Sytske

31-10-2020

De rechtstaat bestaat niet meer en is alleen in het voordeel van vermogende mensen ingericht (met kwaade bedoelingen)
1. 98%van de advocaten heeft nul vakinhoudelijk verstand en richt zich alleen op schrijven van facturen.
2. 98% van de advocaten probeert door onnodige communicatie van de wederpartij kosten, dus inkomen te verhogen.
3. Nederlandse procesorde is gericht op kosten jagen van de partijen. In het buitenland - zeker wat echtscheiding betreft - worden zaker efficienter, kostenbesparender en voortvarender aangepakt.
4. De Nederlandse wetgeving maakt het misbruik van procesrecht mogelijk zonder sancties aan te verbinden. Denk maar aan intrekking van een dagvaarding 24 uur voor de mondelinge behandeling! Alleen het vragen om proceskostenveroordeling kost meer als de toewijzing van (limitatieve) kosten!
5. Compensatie van proceskosten in familierechtzaken cq echtscheidingen hoort afgeschaft. Opent deur naar misbruik van recht.
6. Gehele procesorde dient hervormd te worden. In Duitsland moet een rechter tijdens de procedure altijd laten weten hoe hij erover denkt en of nog bewijsmateriaal nodig is. In Nederland heb je alleen maar verrassingsbeslissingen. Wraken kan dan niet meer. Rechters mogen niet aansprakelijk gesteld worden.
7. “ no cure no pay” zou verplicht ingevoerd moeten worden - tot nu toe verdienen advocaten ondanks zonder inzet of ze nemen de zaak op toevoeging helemaal niet aan - terwijl je verplicht bent een advocaat te hebben. Meeste advocaten hebben nul verstand van wetten en procesvoering.
8. De wetgeving omtrent de nieuwe (en voormalige) echtscheidingsprocedure maakt families en huwelijken systematisch kapot. Er is geen schuldvraag meer en alimentatie is beperkt tot 5 jaar. Wie wil er nog een (gezonde) familie stichten onder deze omstandigheden? Vrouwen worden gedwongen tot emancipatie = minder kinderen.
9. Zou me interesseren hoeveel de Nederlandse Staat betaalt aan procedures in vreemdenlingenrecht! Daar is alles gratis, niet-burgers hebben toegang tot beste en meest idealistische advocaten (anders nergens te vinden) en kunnen op kosten van alle Nederlanders doorprocederen tot het eind. Hoe staat dit in verhouding met dreigende beperking van gesubsidieerde proceskostenhulp???
10. Mijn conclusie —- rechtstaat bestaat er niet. Zeker niet zolang rechters niet aansprakelijk gesteld kunnen worden en advocaten mogen factureren zonder resultaatsbeoordeling.

Sytske

31-10-2020

Addendum:
11. TRIAS? Onafhankelijkheid van rechters? Rechters worden door de heersende politieke partijen bestemd (bekend ook als partijkartell) en door de Koning. Onafhankelijkheid is dus een illusie. En zolang rechters lid kunnen zijn van vrijmetselaarclubs en Rotary etc...
12. Beste voorbeeld van dat bepaalde rechters niet hard genoeg gesanctioneerd worden ivm partijdigheid en leugens —- de Chipsholzaak... graag zelf googelen!

Ik zou zeggen - het verhaal dat de Nederlandse rechtstaat een van de beste is...staat te betwijfelen.

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.