Dossiers

Gefinancierde rechtsbijstand

Pilot Samenwerken in de eerstelijn

Pilot Samenwerken in de eerstelijn

In de pilot Samenwerken in de eerstelijn werken sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg nauwer samen, met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden.

NOvA Samenwerken.jpgUpdate 23 maart 2020: pilot uitgesteld
Gezien de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus hebben de Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk besloten om de start van de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' voor onbepaalde tijd uit te stellen.

3 experimenten

De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. De pilot Samenwerken in de eerstelijn gaat onderzoeken hoe eerstelijnsrechtsbijstandsverleners en de sociale advocatuur beter kunnen samenwerken en gebruikers van gefinancierde rechtshulp sneller de juiste oplossing voor hun probleem krijgen. Dat gebeurt via 3 experimenten:

  • Een piketdienst waardoor deelnemende sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden elkaar makkelijk kunnen bereiken en kunnen overleggen bij complexe juridische vragen, of zaken waarbij onduidelijk is of inzet van een advocaat nodig is.
  • Een signaleringsoverleg waarin sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden maandelijks bespreken hoe de onderlinge samenwerking verloopt en welke zaken hierin aandacht behoeven.
  • Bundelen en (digitaal) toegankelijk maken van best practices in de samenwerking tussen eerste- en tweedelijn.

Samenwerking

De pilot is een initiatief van de NOvA in samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. De stuurgroep bestaat uit Bernard de Leest (algemene raad NOvA), Marjon Stegeman (directeur Dienstverlening, Faciliteiten & Financiën RvR), Rien Sonneveld (directeur Uitvoering hJL), Ernst Radius (senior-adviseur SWN) en Liesbeth Siers (bestuurslid VSAN).

Zie ook: