Dossiers

Kwaliteit

Rechtsgebiedenregister

Rechtsgebiedenregister

Het college van afgevaardigden heeft op 13 december 2018 de wijzigingsverordening kwaliteitsbevorderende maatregelen aangenomen. Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in een vernieuwd rechtsgebiedenregister en deze registratie bekendmaken. Het register is een overzichtelijk en transparant register en bevat 33 rechtsgebieden waarop advocaten zich dienen te registreren. 

Welke rechtsgebieden en wanneer registreren?
De wijzigingsregeling op de kwaliteitsbevorderende maatregelen, die door de algemene raad op 17 december 2018 is aangenomen, omvat de lijst van 33 rechtsgebieden (in bijlage 9) en stelt nadere regels over de registratie. Advocaten dienen zich te registreren op minimaal één en maximaal vier van de 33 hoofdrechtsgebieden. Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt op sub-rechtsgebieden die advocaten kunnen aanvinken als zij daarvoor specifieke kennis hebben. Dat kan alleen als ook het hoofdrechtsgebied is aangevinkt.

Voorwaarde voor registratie is het behalen van tien opleidingspunten per kalenderjaar per geregistreerd hoofdrechtsgebied (dat geldt dus niet voor de sub-rechtsgebieden). Registratie kan pas plaats hebben als aan deze voorwaarde is voldaan. In artikel 35a lid 1 Roda is bepaald dat de registratie na het behalen van de opleidingspunten direct kan plaats hebben, maar uiterlijk voor 1 maart na het kalenderjaar waarin de opleidingspunten zijn behaald. De eerste registratie kan direct nadat in 2019 de benodigde opleidingspunten zijn behaald, maar moet uiterlijk voor 1 maart 2020 gerealiseerd zijn.

Bekendmaking registratie
De algemene raad vindt het van belang dat de advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. De advocaat dient daarbij gebruik te maken van een eenduidig format, waarmee direct inzichtelijk wordt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. In de Roda is het model voor bekendmaking als bijlage 8 opgenomen.

Zoek een advocaat
Het nieuwe rechtsgebiedenregister vormt de bron voor de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’. In deze zoekmachine kan iedereen eenvoudig een advocaat vinden op rechtsgebied, woonplaats of op naam. Rechtzoekenden kunnen ook gericht zoeken naar advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Advocaten die zich nog niet hebben geregistreerd in het nieuwe register, zijn alleen vindbaar op naam. Als het rechtsgebiedenregister straks volledig gevuld is, biedt de zoekmachine een compleet beeld van advocaten en hun rechtsgebied(en).

Communicatie over de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’
Om de nieuwe zoekmachine Zoek een advocaat bekend te maken bij het publiek zullen diverse communicatiemiddelen worden ingezet. De NOvA is bezig met de productie van een animatie, banners, flyers en posters. Communicatie zal zoveel mogelijk op plaatsen worden gedaan waar een rechtzoekende met een juridische vraag terecht kan.