7sep

KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

Recent heeft de Kamer van Koophandel (KvK) geconstateerd dat een voormalig advocaat ten onrechte gebruikgemaakt heeft van privégegevens van personen in het Handelsregister. De NOvA betreurt het zeer dat door deze voormalige advocaat een integriteitsgrens is overschreden. Alle voormalig advocaten die nog toegang hadden tot privégegevens bij de KvK zijn inmiddels van deze lijst verwijderd.

IStock-1279862993Advocaten kunnen bij de KvK autorisatie krijgen om voor hun beroepsuitoefening gebruik te maken van privégegevens in het Handelsregister. Wanneer een advocaat zich laat schrappen van het tableau en dus niet langer advocaat is, dan hoort deze dat door te geven aan de KvK waarna toegang tot privégegevens niet langer mogelijk is.

Oneigenlijk gebruik voorkomen
De KvK is met de NOvA in overleg om oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voortaan te voorkomen. Zo wordt onderzocht of een koppeling met het BAR-register mogelijk is waardoor een geschrapte advocaat direct de toegang tot het KvK-register wordt ontzegd. De KvK en de NOvA onderzoeken nu of voormalig advocaten ten tijde dat zij nog advocaat waren oneigenlijk gebruikgemaakt hebben van privégegevens van derden.

Voorbeeld eigenlijk gebruik: fusies
Een reden waarom een advocaat toegang tot deze gegevens nodig heeft om een cliënt op de best mogelijke manier bij te staan, is bijvoorbeeld het begeleiden van een fusie van twee of meer rechtspersonen. Een van de eerste stappen is dan het opstellen van een fusievoorstel. Om alle betrokkenen (bestuurders, gevolmachtigden, aandeelhouders etc.) op de hoogte te stellen, moet een advocaat toegang hebben tot informatie uit het Handelsregister waar anderen geen toegang toe hebben. Zonder de bijzondere autorisatie van een advocaat is het onmogelijk om alle betrokkenen te achterhalen en is zelfs een eerste stap in een fusieproces een brug te ver. Dit werkt verstorend op het handelsverkeer.

Voorbeeld eigenlijk gebruik: bedreiging
Een ander voorbeeld is wanneer er sprake is van een waarschijnlijke bedreiging van een natuurlijk persoon. In dat geval kan op verzoek zijn gegevens in het Handelsregister worden afgeschermd. Mocht een advocaat namens een cliënt optreden in een zaak, waarbij deze (bedreigde) natuurlijk persoon is betrokken, dan kan deze advocaat met toegang tot het Handelsregister informatie krijgen die essentieel is voor de zaak van zijn cliënt en hiermee de rechtszekerheid. Zo blijft informatie geheim voor het ‘grote publiek’, maar zorgt het afschermen van de informatie van de natuurlijk persoon er niet voor dat deze persoon niet meer kan deelnemen aan het economische verkeer.

2021