• 8dec

   Rechtsbijstand aan familieleden: beter van niet

   Er kleven overduidelijk risico’s aan het bijstaan van familieleden door de advocaat. Het kan de onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar brengen. De onderlinge verstandhoudingen, mogelijke emotionele betrokkenheid en eventuele bemoeienis vanuit de familie maken het lastig om voldoende afstand tot de cliënt te houden.

   2022 lees meer
  • 22nov

   Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning

   De NOvA heeft kennisgenomen van de brief van de demissionair minister voor Rechtsbescherming van 22 november aan de Tweede Kamer, waarin een aantal maatregelen wordt aangekondigd in het kader van de aanpak van ondermijning. De maatregelen zien op de fase van berechting en detentie en hebben voor een deel ook betrekking op de rechtsbijstand die door advocaten wordt verleend.

   2021 lees meer
  • 19nov

   Autorisatie opvragen gegevens Kamer van Koophandel

   Advocaten die van de Kamer van Koophandel (KvK) autorisatie hebben gekregen om persoonsgegevens op te vragen, moeten deze autorisatie zelf opzeggen wanneer ze zich uitschrijven als advocaat. De KvK gaat hier vanaf nu actief op controleren. Ook komt er in de eerste helft van volgend jaar een koppeling tussen het tableau van de NOvA en de lijst met advocaten die autorisatie bij de KvK hebben aangevraagd.

   2021 lees meer
  • 28okt

   NOvUM nu ook als podcast

   NOvUM, de reeks video-gesprekken en -interviews over de actualiteit en de praktijkvoering van advocaten, is vanaf nu ook te beluisteren als podcast. Via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts kunt u alle afleveringen van NOvUM beluisteren op weg naar huis of kantoor, tijdens het sporten, of terwijl u wacht op uw volgende zitting.

   2021 lees meer
  • 7sep

   KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

   Recent heeft de Kamer van Koophandel (KvK) geconstateerd dat een voormalig advocaat ten onrechte gebruikgemaakt heeft van privégegevens van personen in het Handelsregister. De NOvA betreurt het zeer dat door deze voormalige advocaat een integriteitsgrens is overschreden. Alle voormalig advocaten die nog toegang hadden tot privégegevens bij de KvK zijn inmiddels van deze lijst verwijderd.

   2021 lees meer