Zoeken

Zoekresultaten (10)

U heeft gezocht op: Gedragsregels

 • pagina

  Gedragsregels

  De Commissie herijking gedragsregels is aan de slag gegaan met de herijking. Onderwerpen die het meest concreet zijn aangepakt, zijn onder andere het betalen of betaald krijgen voor het verkrijgen of overdragen van zaken, de geheimhoudingsplicht, de ...

 • pagina

  Wet- en regelgeving

  Op regelgeving.advocatenorde.nl is beschikbaar: Wet- en regelgeving• Verordening Covid-19• Advocatenwet• Wwft• Besluit beroepsvereisten advocatuur• Verordening op de advocatuur• Besluit financiële bijdrage 2020&bul ...

 • pagina

  Herijking gedragsregels

  Welke gedragsregels zijn aan herziening toe? Op die vraag heeft de Commissie herijking gedragsregels een antwoord gegeven. Aanleiding voor het onderzoek naar een update van de regels vormden ontwikkelingen binnen en buiten de advocatuur. De zeve ...

 • nieuwsbericht

  Toelichting provisieregels uitgebreid

  In de uitgebreide toelichting zijn nu enkele aandachtpunten aangegeven die kunnen dienen als handvatten bij de beoordeling van een beloning. Dit zijn:  - Transparant zijn over de verwijzing naar rechtzoekende en cliënt;- De doorverwijzing ...

 • nieuwsbericht

  Ontbijtsessie ‘Zo heurt het!’ over gedragsregels advocatuur

  Wat is er veranderd ten opzichte van de regels uit 1992, en waarom? De NOvA belicht de belangrijkste wijzigingen en gaat met u in discussie aan de hand van stellingen tijdens een overheerlijk ontbijt in hotel de Oranjerie. Daarna kunt u goed geï ...

 • nieuwsbericht

  Gedragsregels advocatuur van kracht

  Wat in de herijkte gedragsregels meteen opvalt is de grotere aandacht voor de rol van de advocaat in de maatschappij, gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel. De advocaat dient als lid van een door de wet bijzonder gepositioneerde beroep ...

 • agendapunt

  Ontbijtsessie 'Zo heurt het!', gedragsregels advocatuur

  Wat is er veranderd ten opzichte van de regels uit 1992, en waarom? De NOvA belicht de belangrijkste wijzigingen van de gedragsregels advocatuur en gaat met u in discussie aan de hand van stellingen tijdens een overheerlijk ontbijt in Rozet in Arnhem ...

 • agendapunt

  Sessie 'Zo heurt het!', gedragsregels advocatuur

  De Raad van de orde Overijssel én de NOvA organiseren de sessie 'Zo heurt het' die in geheel in het teken staat van de door de algemene raad vastgestelde gedragsregels voor de advocatuur 2018. U bent van harte welkom op 4 april vanaf 15:0 ...

 • agendapunt

  Ontbijtsessie 'Zo heurt het!', gedragsregels advocatuur

  De Raad van de orde Zeeland - West-Brabant én de NOvA organiseren de ontbijtsessie 'Zo heurt het' die in geheel in het teken staat van de door de algemene raad vastgestelde gedragsregels voor de advocatuur 2018. U bent van harte welkom op 13 j ...

 • blog

  Gedragsregels advocatuur

  Op het moment dat u dit leest, zijn de gedragsregels advocatuur vastgesteld door de algemene raad van de NOvA en gepubliceerd op onze website. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de gedragsregels voor de advocaat zijn herijkt en het werd dus, na 25 ...