Zoeken

Zoekresultaten (14)

U heeft gezocht op: Gedragsregels

 • pagina

  Rechtsbijstand aan familieleden

  Er kleven overduidelijk risico’s aan het bijstaan van familieleden door de advocaat. Het kan de onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar brengen. De onderlinge verstandhoudingen, mogelijke emotionele betrokkenheid en eventue ...

 • pagina

  Intern feitenonderzoek

  Het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliën ...

 • pagina

  Gedragsregels

  Naast wet- en regelgeving (beroepsregels) kennen advocaten ook gedragsregels. Dit zijn geen verplichtende bindende voorschriften, maar zijn bedoeld als richtlijn voor de advocaat voor zijn handelen bij de uitoefening van de praktijk. De gedragsregels ...

 • pagina

  Wet- en regelgeving

  Op regelgeving.advocatenorde.nl is beschikbaar: Wet- en regelgeving Advocatenwet Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Besluit beroepsvereisten advocatuur Verordening op de advocatuur Regeling op de advocatuur ...

 • nieuwsbericht

  Rechtsbijstand aan familieleden: beter van niet

  Zelfs als dit wel zou lukken, heeft het de schijn tegen. Het kan bovendien leiden tot twijfels over de integriteit van de behandelend advocaat. Een publieke discussie daarover straalt af op de gehele beroepsgroep.  Risico’s vermijdenEr is ...

 • nieuwsbericht

  Autorisatie opvragen gegevens Kamer van Koophandel

  Dit is de uitkomst van overleg tussen de NOvA en de KvK naar aanleiding van een recent datalek bij de KvK, waarbij een persoon die niet langer als advocaat stond ingeschreven toch toegang bleef houden tot privéadressen en andere gegevens. Na o ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM nu ook als podcast

  In NOvUM geven gasten uit en rondom de advocatuur hun visie op het vak en actuele ontwikkelingen en thema's. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek (bijvoorbeeld over de wenselijkheid van contante betalingen) of een interview met leden van het platf ...

 • nieuwsbericht

  KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

  Advocaten kunnen bij de KvK autorisatie krijgen om voor hun beroepsuitoefening gebruik te maken van privégegevens in het Handelsregister. Wanneer een advocaat zich laat schrappen van het tableau en dus niet langer advocaat is, dan hoort deze d ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM aflevering 4: ‘Je mag als advocaat nooit twee heren dienen’

  Van Kampen geeft aan dat onderzoek door advocaten aantrekkelijk kan zijn voor ondernemingen. “Een advocaat weet wat van belang is, waar hij naar moet kijken. Daarnaast heeft het kostentechnisch grote voordelen en kan onderzoek door een advocaat ...

 • nieuwsbericht

  Intern feitenonderzoek: verduidelijking in toelichting op gedragsregels

  Het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt. ...

 • nieuwsbericht

  Toelichting provisieregels uitgebreid

  In de uitgebreide toelichting zijn nu enkele aandachtpunten aangegeven die kunnen dienen als handvatten bij de beoordeling van een beloning. Dit zijn:  - Transparant zijn over de verwijzing naar rechtzoekende en cliënt;- De doorverwijzing ...

 • nieuwsbericht

  Ontbijtsessie ‘Zo heurt het!’ over gedragsregels advocatuur

  Wat is er veranderd ten opzichte van de regels uit 1992, en waarom? De NOvA belicht de belangrijkste wijzigingen en gaat met u in discussie aan de hand van stellingen tijdens een overheerlijk ontbijt in hotel de Oranjerie. Daarna kunt u goed geï ...

 • nieuwsbericht

  Gedragsregels advocatuur van kracht

  Wat in de herijkte gedragsregels meteen opvalt is de grotere aandacht voor de rol van de advocaat in de maatschappij, gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel. De advocaat dient als lid van een door de wet bijzonder gepositioneerde beroep ...

 • blog

  Gedragsregels advocatuur

  Op het moment dat u dit leest, zijn de gedragsregels advocatuur vastgesteld door de algemene raad van de NOvA en gepubliceerd op onze website. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de gedragsregels voor de advocaat zijn herijkt en het werd dus, na 25 ...