19nov

Autorisatie opvragen gegevens Kamer van Koophandel

Advocaten die van de Kamer van Koophandel (KvK) autorisatie hebben gekregen om persoonsgegevens op te vragen, moeten deze autorisatie zelf opzeggen wanneer ze zich uitschrijven als advocaat. De KvK gaat hier vanaf nu actief op controleren. Ook komt er in de eerste helft van volgend jaar een koppeling tussen het tableau van de NOvA en de lijst met advocaten die autorisatie bij de KvK hebben aangevraagd.

kvkDit is de uitkomst van overleg tussen de NOvA en de KvK naar aanleiding van een recent datalek bij de KvK, waarbij een persoon die niet langer als advocaat stond ingeschreven toch toegang bleef houden tot privéadressen en andere gegevens. Na onderzoek door de KvK bleek dit voor meerdere oud-advocaten te gelden. In de meeste gevallen bleek het account binnen het kantoor te zijn overgedragen aan een andere advocaat. De NOvA wijst advocaten erop dat dit geen juist gebruik is van de autorisatie. In de toekomst zal dit ook niet meer mogelijk zijn vanwege de koppeling van systemen.

Standaardmail
Advocaten die zich uitschrijven krijgen een standaardmail van de NOvA. In deze mail wordt vanaf nu extra benadrukt dat het uitschrijven voor diensten, aangegaan als advocaat, verplicht is én eigen verantwoordelijkheid van de advocaat is. Advocaten kunnen hun autorisatie bij de KvK opzeggen via profielen@kvk.nl.

Zie ook:
- Kamerbrief Update datalek bij de Kamer van Koophandel
- KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

2021