15apr

Nicole Edelenbos benoemd tot kroonlid college van toezicht

Nicole Edelenbos is bij koninklijk besluit per 8 april 2024 benoemd tot kroonlid van het college van toezicht advocatuur (CvT).

Mr. N.M. Edelenbos is vanwege haar werkzaamheden als (voormalig) advocaat, adviseur en bestuurder bekend met de advocatuur. Sinds 2014 heeft Edelenbos haar eigen onderneming en adviseert zij toezichthouders en bestuurders op het gebied van governance, management en organisatie. Edelenbos draagt daarnaast in belangrijke mate bij aan de versterking van de positie van vrouwelijke leiders via haar leiderschapsprogramma’s.

CvT Nicole EdelenbosNicole Edelenbos: “Met mijn juridische en filosofische achtergrond en ervaring in diverse bestuurs- en toezichthoudende rollen, wil ik bij het college van toezicht een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van het toezicht op de advocatuur. De samenleving moet er meer dan ooit op kunnen vertrouwen dat advocaten en de advocatuur als geheel hun bijzondere positie in de rechtsstaat waarmaken. Juist nu dit toezicht de komende jaren gaat veranderen, zet ik mij hier graag voor in.”

Naast haar functie als kroonlid van het CvT is Nicole Edelenbos onder andere toezichthouder voor de gemeente Enschede bij BVO FC Twente. Zij studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Philosophy of Law and Governance aan de VU. Edelenbos volgt Roelie van Wijk op, aan wie per 1 april jl. ontslag is verleend.

Over het college van toezicht
Het college van toezicht advocatuur ziet toe op het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden: de algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het CvT is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en secretariaat.

Met de benoeming van Nicole Edelenbos is het college van toezicht als volgt samengesteld:

 CvT Robert Crince le Roy vierkant Robert Crince le Roy, voorzitter
 CvT Aart Jan de Geus vierkant Aart Jan de Geus, kroonlid
 CvT Nicole Edelenbos vierkant Nicole Edelenbos, kroonlid

2024