7okt

Roelie van Wijk-Russchen beoogd kroonlid college van toezicht advocatuur

De algemene raad heeft Roelie van Wijk-Russchen bij de minister voor Rechtsbescherming aanbevolen als nieuw kroonlid van het college van toezicht advocatuur. Het is aan de minister om nieuwe leden voor te dragen aan de Kroon. De algemene raad hoopt dat Roelie van Wijk-Russchen per 1 januari 2022 kroonlid Andrée van Es kan opvolgen.

Roelie van Wijk CvT Van Wijk-Russchen kan bogen op een lange carrière in de financiële wereld, het bank- en verzekeringswezen en de pensioensector. Zo bekleedde zij bestuursvoorzitter- en managementposities bij Aegon Asset Management, TKP Investments/Pensioen en SNS Asset Management (nu Actiam). Daarnaast was Van Wijk-Russchen onder andere lid van het IMVO-comité van de Pensioenfederatie, lid van de Taakgroep Financiering bij het nationale Klimaatakkoord en bestuursvoorzitter van de branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland (DUFAS). Momenteel is zij lid van onder meer de raad van toezicht van het SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het Fries Museum, lid van de raad van commissarissen van Altera Vastgoed en non-executive director bij Brunel Pension Partnership in het Verenigd Koninkrijk.

Over het college van toezicht
Het college van toezicht (CvT) is een orgaan van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Het CvT is per 1 januari 2015 ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden: de algemeen deken en twee collegeleden die worden benoemd bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming. Deze kroonleden mogen geen advocaat zijn en moeten ook voldoen aan de overige vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

 

2021