13dec

Jeroen Kremers benoemd tot lid college van toezicht advocatuur

Jeroen Kremers is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht advocatuur. Hij volgt per 1 januari 2019 Jan de Wit op, wiens benoeming op die datum afloopt.

Jeroen Kremers is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco, voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V. Daarnaast is hij onder meer lid van de commissie kapitaalmarkt Autoriteit Financiële Markten.
Kremers is als topambtenaar bij het ministerie van Financiën (1997-2003) nauw betrokken geweest bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF (2003-2007) en was hij Corporate Executive Vice President en lid raad van bestuur bij ABN Amro (2007-2010). Hij was vice-voorzitter raad van bestuur bij de Royal Bank of Scotland N.V. (2010-2014).

Over het college van toezicht
Het college van toezicht (CvT) is een orgaan van de Nederlandse orde van advocaten. Het CvT is per 1 januari 2015 ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de NOvA. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de minister van Justitie en Veiligheid. Deze kroonleden mogen geen advocaat zijn en moeten ook voldoen aan de overige vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

 

2018