31mrt

NOvA roept op meer samen te werken en horden voor rechtzoekenden weg te nemen

“Behoud het stelsel van rechtsbijstand, werk samen, voorkom dat toegang tot het recht voor mensen een schaars goed wordt en dat zij te veel horden moeten nemen.” Deze boodschap gaf Sanne van Oers, lid van de algemene raad van de NOvA, de minister voor Rechtsbescherming mee tijdens de werkconferentie Rechtsbijstand bij de tijd.

Sanne van Oers 7374In Utrecht gingen zo’n 250 aanwezigen op 30 maart met elkaar in gesprek over de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand. Minister Franc Weerwind lichtte er zijn plannen toe. Zo zei hij: “Iedereen moet weten waar hij of zij begrijpelijke informatie, advies en ondersteuning kan vinden om laagdrempelig en snel geholpen te kunnen worden. Voor rechtzoekenden die gespecialiseerde rechtsbijstand nodig hebben, zorgen we voor voldoende aanbod van kwalitatief goede rechtsbijstandverlening door advocaten en mediators. En daar hoort bij dat zij vergoedingen krijgen die passen bij de werkzaamheden.” Verder liet hij weten dat het niet verplicht wordt om eerst langs de eerste lijn te gaan voordat iemand aanspraak kan maken op tweedelijns gefinancierde rechtsbijstand, de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk blijft van het inkomen en dat de kilometervergoeding voor rechtsbijstandverleners wordt verhoogd van 0,09 cent naar 0,21 cent per kilometer.

De weg vinden
De werkconferentie werd georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Raad voor de Rechtsbijstand, Het Juridisch Loket, Divosa, Mediatorsfederatie Nederland en de NOvA. Alle organisaties hielden een korte speech op het podium. Zo vroeg Sanne van Oers namens de NOvA aandacht voor de rechtzoekende die de weg niet weet te vinden. “Het is alsof je in een atletiekstadion staat, geacht wordt om naar de finish te lopen, maar je hebt geen idee waar je moet starten en hoe je die finish op de juiste wijze moet bereiken. Wat is de goede baan? Welke kant loop ik op? Welke horden duiken onderweg op?”

Break-outsessies
Na het centrale deel gingen de aanwezigen uiteen in zogenoemde break-outsessies. Zo waren er sessies over samenwerking binnen het juridisch en sociaal domein, de wijkrechtspraak en de Regeling Adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz). De NOvA organiseerde samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een break-outsessie over de vraag of er een maatschappelijke bijdrage gevraagd moet worden van de gehele advocatuur.

2023