6jun

Tekort aan sociaal advocaten dreigt, NOvA dringt aan op structurele verbetering

Er dreigt een tekort aan sociaal advocaten te ontstaan. Dit blijkt uit recente cijfers van het Kenniscentrum Rechtsbijstand. Vooral jonge sociaal advocaten verlaten vaak snel weer het vak. De NOvA vraagt al jaren aandacht voor de vergoedingen van sociaal advocaten.

Tekort sociaal advocaten - 260px“Wij dringen opnieuw aan op een structurele verbetering. Onderzoeken van Panteia en de parlementaire enquêtecommissie hebben eerder laten zien dat de tekorten problematisch worden. Het is voor veel advocaten simpelweg niet op te brengen om een gezonde sociale praktijk te voeren”, aldus NOvA-bestuurder Sanne van Oers. “Het nieuwe kabinet moet nu echt doorpakken.”

“Om te zorgen voor voldoende sociaal advocaten en een toekomstperspectief voor hen, is het noodzakelijk dat de vergoedingen bij de tijd blijven. Zonder dat telkens politieke discussie plaatsvindt over de vraag of daarvoor wel voldoende budget beschikbaar is.” Dit laat Van Oers weten in reactie op de bekendmaking van de cijfers van het Kenniscentrum van de Raad voor Rechtsbijstand.

Vertrekpunt bij nieuwe beleid
Onlangs heeft de NOvA in een brief aan de informateur gepleit voor een minister ‘van’ Rechtsbescherming; niet langer ingebed bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar een minister met een eigen portefeuille, eigen kundig departement en eigen toereikende begroting. “Rechtsbescherming is geen sluitpost, maar het vertrekpunt bij ontwikkeling van nieuw beleid en wet- en regelgeving. Het realiseren van een passende vergoeding is het belangrijkste onderdeel van de door de minister benoemde overheidstaak om goede en toegankelijke rechtsbijstand te waarborgen. Zolang dat er niet is, ontbreekt een basis en een perspectief voor (toekomstige) sociaal advocaten”, aldus Van Oers.  

Jonge advocaten
Onderzoeksbureau Panteia liet in 2022 al weten dat de tekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen bijzonder problematisch zijn. Ook de parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening pleit in het rapport ‘Blind voor mens en recht’ voor maatregelen om het tekort aan sociaal advocaten terug te dringen en te voorkomen dat groepen mensen geen toegang hebben tot het recht. Uit cijfers van het kenniscentrum blijkt nu het aantal sociaal advocaten dat actief rechtsbijstand verleent aan de meest kwetsbare groep rechtzoekenden sterk afneemt. Meer dan de helft (51 procent in 2024) van de uitschrijvingen betreft jonge advocaten (leeftijd 20 tot 35 jaar). Van Oers: “Het is opmerkelijk dat beroepsbeoefenaren die zoveel tijd in opleiding en stage hebben geïnvesteerd – voor sociaal advocaten is dat ongeveer 10 jaar – alweer snel afhaken als ze eenmaal aan het werk zijn. Maar het probleem bij de sociale advocatuur is breder. Over de hele linie is de uitstroom groter dan de instroom.”

Meer informatie:

2024