17-04-2023

Sanne van Oers lid algemene raad NOvA

"Maatschappelijk paspoort naar meer samenwerking"

Advocaten vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zonder hen geen rechtsbescherming. Dankzij advocaten die toevoegingen doen of hun diensten kosteloos of tegen een gereduceerd tarief verlenen, heeft iedereen in Nederland toegang tot het recht. De omvang van de sociale advocatuur en haar maatschappelijke bijdrage is min of meer bekend. Maar hoe zit dat baliebreed? De NOvA wil graag in kaart krijgen welke maatschappelijke bijdrage de gehele balie levert.

In februari is daarom een enquête gehouden. 1.255 advocaten deden hieraan mee. In het volgende Advocatenblad leest u daar meer over.

Zonder het hele plaatje van het maatschappelijk paspoort van de advocatuur in beeld te hebben, valt bij een eerste blik op de resultaten van de enquête toch al een aantal dingen op. Ongeveer de helft van de bevraagde advocaten is voorstander van meer samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk. Met name jonge advocaten geven aan dat die samenwerking in hun ogen nu nog te weinig plaatsvindt. Dat is een stevig signaal dat er draagvlak is binnen de balie om samenwerking te intensiveren.

Het is van belang dat kantoren elkaar vaker opzoeken en samen tot concrete afspraken komen. Dat kan binnen het bestaande initiatief ‘Samenwerking binnen de balie’, waarin advocaten van kantoren die geen toevoegingen doen en de sociale advocatuur samen ideeën ontplooien en uitwerken. Hierbij gaat het onder meer om het detacheren van advocaat-stagiairs van grote(re) kantoren bij sociale kantoren en het inzetten van gezamenlijke expertise, bijvoorbeeld bij de rechtsbijstand aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.

De algemene raad roept advocaten – die interesse hebben om deel te nemen aan dit project – op zich te melden. Kijk voor aanmelding voor dit project of meer informatie hierover op advocatenorde.nl. De belangrijke maatschappelijke rol die wij als advocaten vervullen in onze rechtsstaat komt immers het best tot zijn recht als we dit gezamenlijk doen. In het belang van de rechtzoekende!

Op 30 maart was er een werkconferentie over de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Daar leverde de NOvA een bijdrage over het thema Maatschappelijk Paspoort samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid.