20mei

NOvUM aflevering 4: ‘Je mag als advocaat nooit twee heren dienen’

Intern onderzoek door (huis)advocaten brengt risico’s met zich mee, waar een advocaat vooraf goed bij stil moet staan. Hierover gaan Petra van Kampen (strafrechtadvocaat en AR-lid NOvA) en Diana de Wolff (arbeidsrechtadvocaat en bijzonder hoogleraar Advocatuur) met elkaar in gesprek in NOvUM. De NOvA heeft onlangs de toelichting op de gedragsregels op dit gebied verduidelijkt.

NOvUM aflevering 4Van Kampen geeft aan dat onderzoek door advocaten aantrekkelijk kan zijn voor ondernemingen. “Een advocaat weet wat van belang is, waar hij naar moet kijken. Daarnaast heeft het kostentechnisch grote voordelen en kan onderzoek door een advocaat efficiënt zijn. Maar er zijn ook nadelen.”
“Wat echt niet kan is onderzoek doen en daarbij twee heren dienen”, aldus De Wolff. “Bijvoorbeeld vooraf afspraken maken met de opdrachtgever over wie je gaat ondervragen en hoe je gaat rapporteren.”

Uitbesteden van de handhaving
De Wolff en Van Kampen hebben het in NOvUM ook over de nieuwe trend waarbij opsporingsdiensten fraudeonderzoek ‘uitbesteden’ aan advocaten. Van Kampen heeft daar moeite mee: "Er is een reden waarom opsporing en handhaving staatstaken zijn. Ik heb twee jaar geleden tijdens het Gerbrandy-debat al gezegd dat je bij een handhavend onderzoek door instanties weet dat het maatschappelijk belang leidend is. Als je toestaat dat dergelijk onderzoek door anderen zoals advocaten wordt gedaan, dan accepteer je dat andere belangen een rol gaan spelen. Private partijen brengen private belangen met zich mee.”

Toelichting op gedragsregels
Ook als een advocaat intern feitenonderzoek doet is en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt. De advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en zich niet anders presenteren. Dit is verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels, evenals de mogelijke risico’s en de aandacht die advocaten hieraan dienen te geven.

U kunt de nieuwe aflevering van NOvUM hier terugkijken: 

NOvUM logoNOvUM
De NOvA organiseert onder de naam NOvUM digitale debatten en interviews over de actualiteit en de praktijkvoering van advocaten. Gasten uit en rondom de advocatuur geven hun visie hierop. Daarbij komen diverse meningen aan bod, het NOvA-standpunt kan hier deel van uitmaken maar dat hoeft niet. U kunt deze debatten digitaal bekijken en reageren via X (@advocatenorde #NOvUM). 

2021