21jun

Onafhankelijke commissie onderzoekt systeem van nummerherkenning DJI

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de onafhankelijke Commissie Telefonie voor Justitiabelen ingesteld. Deze gaat onderzoek doen naar het systeem van nummerherkenning bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De NOvA heeft hier eind 2018 al op aangedrongen, nadat een telefoongesprek tussen een advocaat en een cliënt in een penitentiaire inrichting is opgenomen en afgeluisterd.

De ingestelde commissie bestaat uit voorzitter Erik van den Emster (voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak), strafrechtadvocaat Patrick van der Meij en ICT-deskundige Ronald Prins. De commissie zal haar onderzoek naar de duur, omvang en consequenties van de systeemfout in de telefoonvoorziening bij DJI uiterlijk 31 oktober 2019 afronden. De NOvA wacht de bevindingen van de commissie af en doet daarnaast ook zelf onderzoek naar mogelijke verbeteringen aan de inrichting van het systeem. De minister stuurt het onderzoeksrapport en zijn reactie hierop na afronding van het rapport aan de Tweede Kamer.

Nummerherkenning tapVertrouwelijke communicatie
Communicatie tussen advocaten en cliënten is vertrouwelijk. Ook (telefoon)gesprekken tussen advocaten en cliënten moeten vertrouwelijk gevoerd kunnen worden. Het systeem van nummerherkenning moet hiervoor zorgen. Na het incident in 2018 is de bezorgdheid over de bescherming van die vertrouwelijkheid onlangs toegenomen. Vorige maand is vanuit de balie een nieuw incident gemeld waarbij wederom gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat ten onrechte zijn opgenomen.

Meer informatie
Voor vragen van de pers is woordvoerder Robert Veldhoen beschikbaar.

2019