14mei

Opnieuw signalen van opgenomen telefoongesprekken bij DJI

De NOvA heeft helaas wederom een signaal gekregen van strafrechtadvocaten dat telefoongesprekken met een zelfde cliënt in een penitentiaire inrichting zijn opgenomen. Ondanks dat deze advocaten hun telefoonnummers hadden geregistreerd in het nummerherkenningsysteem, zijn deze nummers niet herkend in het telefoniesysteem van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Nummerherkenning afluisterenHet is op dit moment onduidelijk wat de oorzaak van het incident is en wat de omvang is. Ondanks herhaalde verzoeken van de kant van de NOvA heeft DJI daarop tot op heden geen uitsluitsel over gegeven. Het incident zal uiteraard betrokken worden bij het lopende onafhankelijke onderzoek bij DJI dat is gestart naar aanleiding van eerdere incidenten. De NOvA maakt zich, gelet op de incidenten, zorgen over de betrouwbaarheid van het systeem bij DJI. Zodra wij meer informatie hebben over het huidige incident zullen wij op basis daarvan geëigende actie ondernemen.

Update 20 mei 2019
Inmiddels heeft de DJI aan de NOvA nadere informatie verstrekt over de ten onrechte opgenomen telefoongesprekken tussen strafrechtadvocaten en hun cliënten. Door een fout in de software in het systeem bij DJI is een aantal geheimhoudersnummers enkele dagen ten onrechte niet afgeschermd. Op 7 maart, 8 maart en 25 april 2019 zijn 164 gesprekken ten onrechte opgenomen. DJI heeft bericht dat deze gesprekken niet zijn uitgeluisterd en dat de database met de opgenomen gesprekken op 14 mei jl. is geschoond. Zoals eerder bericht wordt dit incident betrokken bij het momenteel lopende onafhankelijke onderzoek bij DJI. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek en mogelijke acties die op basis daarvan worden ondernomen.

2019