28jun

Onderzoek naar innovatie en digitalisering in de advocatuur

Ruim 1.300 advocaten hebben meegewerkt aan de recente enquête van de NOvA over strategie, innovatie en digitalisering. De resultaten hiervan worden na de zomer gepubliceerd. De enquête maakt deel uit van een breder onderzoek naar ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van de advocatuur in Nederland, dat de NOvA naar verwachting eind dit jaar afrondt.

Veranderingen in de maatschappij als globalisering, digitalisering en een toegenomen kostenbewustzijn kunnen gevolgen hebben voor de rechtsbedeling en op de werkzaamheden van advocaten daarin. De aanpassing aan deze ontwikkelingen kan veel vragen van individuele advocaten. Vanwege de onmisbare functie in een democratische rechtsstaat, wil de NOvA bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de advocatuur.

Aanpak
Met het onderzoek naar de digitalisering in en concurrentiekracht van de advocatuur wil de NOvA in kaart brengen welke ontwikkelingen voor advocaten(kantoren) van belang zijn. Naast de enquête doen we deskresearch, bezoeken we advocaten en organiseren we groepsgesprekken.

Enquête
Met de enquête wil de NOvA inzicht krijgen in de thema’s die relevant zijn voor advocaten(kantoren), evenals in hun behoeften, mogelijkheden en barrières bij het innoveren van hun praktijk. Bovendien kunnen de resultaten laten zien in welke mate de advocatuur zich voorbereidt op veranderingen in de juridische dienstverlening wat betreft de organisatie en digitalisering van het advocatenkantoor.

Gesprekken
Door (groeps)gesprekken met advocaten en medewerkers van advocatenkantoren ontstaat een beter beeld van de stand van zaken van de Nederlandse advocatuur. Daarbij komen onder andere kansen en bedreigingen aan de orde, de veranderende behoeften en verwachtingen van klanten en de rol van regulering. Ook wordt de werkwijze van vooruitstrevende advocatenkantoren nader geanalyseerd.

Uitkomsten
Tot slot wordt een inschatting gemaakt van de impact van de ontwikkelingen op een goede rechtsbedeling. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de NOvA bepalen welke taak en opdracht zij heeft. Afhankelijk daarvan zal de NOvA daar vervolgens beleid op ontwikkelen.

 

2018