14feb

Ontwerpwetsvoorstellen personenvennootschappen grote stap voorwaarts

De NOvA juicht een systeem toe waarbij personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid kunnen hebben. Wel moet de wetgever goed kijken naar het onderscheid tussen een stille en een openbare personenvennootschap. Dit schrijft de NOvA in haar advies over drie ontwerpwetsvoorstellen voor modernisering van de personenvennootschappen.

IStock-1282663908De NOvA vindt het invoeren van stille personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en openbare personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid een verbetering. Van welke soort sprake is, wordt vastgesteld aan de hand van ‘feitelijk handelen’. De NOvA adviseert een duidelijker, meer objectief systeem hiervoor in te voeren. Voor een duidelijker onderscheid tussen stil en openbaar kan worden aangesloten bij de registratie in het Handelsregister; een niet geregistreerde personenvennootschap is stil en een wél geregistreerde personenvennootschap is openbaar en heeft rechtspersoonlijkheid.           

Nieuw wettelijk kader
De geconsulteerde ontwerpwetsvoorstellen geven het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het gaat om de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (ook overgangsrecht). 

Samenwerking
De NOvA werkt samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV). Deze commissie volgt de Nederlandse en Europese ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en het financieel recht. 

Meer informatie

2023