Zoeken

Zoekresultaten (2)

U heeft gezocht op: Vennootschapsrecht

  • nieuwsbericht

    Ontwerpwetsvoorstellen personenvennootschappen grote stap voorwaarts

    De NOvA vindt het invoeren van stille personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en openbare personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid een verbetering. Van welke soort sprake is, wordt vastgesteld aan de hand van ‘feitelijk ha ...

  • nieuwsbericht

    Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie onvoldoende

    Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten op eigen initiatief, ook wel turboliquidatie genoemd. De GCV onderschrijft in haar advies de wenselijkheid om de positie van schuldeisers bij gebruikmaking van de turboliquidatie ...