NOvA-noodtelefoon

In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of met signalen en vragen over hun veiligheid kunnen het Contactpunt bereiken via een speciaal noodnummer van de NOvA, dat te vinden is op Mijn Orde. Tip: sla dit nummer alvast op in uw telefoon, dan hebt u dat in geval van nood altijd bij de hand.

Elke melding van een dreiging wordt vervolgens doorgezet naar de NCTV. De betrokken advocaat wordt vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

Vertrouwelijk
Bij een melding aan het Contactpunt Beroepsgroepen worden alleen gegevens gevraagd die relevant zijn om het vervolggesprek te kunnen faciliteren: naam, telefoonnummer van de beller en een korte omschrijving van de melding. Deze informatie wordt alleen gedeeld met de medewerkers van het NCTV die direct bij de aanname en verwerking van de melding betrokken zijn, en niet voor een ander doel gebruikt.

Noodknop
Aan advocaten die worden bedreigd of zich bedreigd voelen en naar het noodnummer bellen, biedt de NOvA een noodknop aan. Met dit kleine apparaatje staat de advocaat met één druk op de knop in verbinding met een alarmcentrale. De centrale luistert mee, kent de (GPS-)positie van de drager en kan bijvoorbeeld met spoed de politie inschakelen. Uit ervaringen bij journalisten blijkt dat de noodknop een groot gevoel van veiligheid oplevert. Als de bedreiging zich op de privésituatie richt, kan de noodknop ook aan de partner van de bedreigde advocaat worden uitgereikt.

Bel in geval van acute nood altijd het algemene noodnummer 112!
Doe in geval van bedreiging uiteraard ook aangifte bij de politie!