NOvA-noodtelefoon

In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen een speciaal noodnummer van de NOvA bellen.

Het noodnummer van de NOvA is te vinden op Mijn Orde.

Tip: sla dit nummer alvast op in uw telefoon, dan hebt u dat in geval van nood altijd bij de hand.


Dag en nacht bereikbaar
Advocaten die melding willen doen van een (be)dreiging of zich bedreigd voelen, kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag bellen naar de noodtelefoon van de NOvA. Dit noodnummer wordt bemenst door getrainde medewerkers van een gespecialiseerd bureau. Zij kunnen de advocaat direct van advies voorzien en eventueel – afhankelijk van de aard van de melding – doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Dit kan bijvoorbeeld de NCTV, het OM of de lokale deken zijn. De NOvA fungeert als tweede lijn, en kan na een melding met het oog op mogelijke nazorg contact opnemen met de betreffende advocaat.

NCTV
De NOvA kan een melding van een dreiging indien nodig doorzetten naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In dat geval wordt de betrokken advocaat vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

Let op: bel in geval van acute nood altijd het alarmnummer 112!
Doe in geval van bedreiging ook aangifte bij de politie in uw woonplaats!


Vertrouwelijk
Meldingen van dreigingen via het noodnummer worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld, zowel binnen de NOvA, bij het externe bureau dat namens de NOvA de noodtelefoon bemenst, als bij de NCTV. De informatie die de meldende advocaat verstrekt, blijft beperkt tot de minimaal benodigde (contact)gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt om aan de NCTV door te geven zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden genomen. De verstrekte informatie wordt nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt, zoals in het kader van toezicht, of anderszins verspreid.

Noodknop
Aan advocaten die worden bedreigd of zich bedreigd voelen en naar het noodnummer bellen, biedt de NOvA een noodknop aan. Met dit kleine apparaatje staat de advocaat met één druk op de knop in verbinding met een alarmcentrale. De centrale luistert mee, kent de (GPS-)positie van de drager en kan bijvoorbeeld met spoed de politie inschakelen. Uit ervaringen bij journalisten blijkt dat de noodknop een groot gevoel van veiligheid oplevert. Als de bedreiging zich op de privésituatie richt, kan de noodknop ook aan de partner van de bedreigde advocaat worden uitgereikt.