Zoeken

Zoekresultaten (73)

U heeft gezocht op: Weerbaarheid

 • pagina

  Weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Tijdens deze training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties ...

 • pagina

  Weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Tijdens deze training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties ...

 • pagina

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  Met deze Taskforce biedt de NOvA een alternatief voor de voorstellen zoals inperking van de vrije advocaatkeuze en de rechten van verdachten, waarmee de vorige minister voor Rechtsbescherming ondermijning wilde tegengaan. Landelijk kenniscentrum en ...

 • pagina

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  Met deze Taskforce biedt de NOvA een alternatief voor de voorstellen zoals inperking van de vrije advocaatkeuze en de rechten van verdachten, waarmee de vorige minister voor Rechtsbescherming ondermijning wilde tegengaan. Landelijk kenniscentrum en ...

 • pagina

  Sanctieregelgeving

  Actualiteiten Brief BuZa Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving (21 april 2023) Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet (TvS&O) (1 april 2023) Conclusies Europese Raad (23 maart 2023) Addendum bij Leidraad Financiël ...

 • pagina

  NOvA-noodtelefoon

  In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen een speciaal noodnummer van de NOvA bellen. Het noodnummer van de NOvA is te vinden op ...

 • pagina

  NOvA-noodtelefoon

  In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen een speciaal noodnummer van de NOvA bellen. Het noodnummer van de NOvA is te vinden op ...

 • pagina

  Weerbaarheidstraining

  Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door h ...

 • pagina

  Weerbaarheidstraining

  Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door h ...

 • pagina

  Veiligheidsscan

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • pagina

  Veiligheidsscan

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • pagina

  Weerbaarheid en veiligheid

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Samen met het ministerie van ...

 • pagina

  Weerbaarheid en veiligheid

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Samen met het ministerie van ...

 • nieuwsbericht

  De weerbaarheidstips van...

  ‘Marieke de Jong, advocaat arbeidsrecht, Berkel en Rodenrijs‘Advocaten zijn van nature geneigd zich in een dossier vast te bijten en niet meer los te laten. Toch is het belangrijk je bewust te zijn van je grenzen en het hetgeen nog toelaa ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veiligheid

  Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondertekent manifest tegen agressie en geweld

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. De helft van de advocaten ma ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondertekent manifest tegen agressie en geweld

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. De helft van de advocaten ma ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

  Met deze maatregelen wordt zowel het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State als het eerder door de NOvA uitgebrachte kritische advies (grotendeels) terzijde geschoven. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperkin ...

 • nieuwsbericht

  Minister: “Advocaten moeten als hoeders van de rechtsstaat veilig hun werk kunnen doen”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad Jeroen Soeteman en voorzitter van het dekenberaad Peter Hanenberg spraken met de minister over de veiligheid van advocaten en een goede informatiestroom vanuit de overheid, zodat een gedeg ...

 • nieuwsbericht

  Minister: “Advocaten moeten als hoeders van de rechtsstaat veilig hun werk kunnen doen”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad Jeroen Soeteman en voorzitter van het dekenberaad Peter Hanenberg spraken met de minister over de veiligheid van advocaten en een goede informatiestroom vanuit de overheid, zodat een gedeg ...

 • nieuwsbericht

  Bedreiging: altijd alert en nooit alleen

  “Midden in de nacht werd ik gebeld. En niet alleen ik, ook mijn collega. Mijn geluid stond op stil, dus de volgende morgen luisterde ik nietsvermoedend mijn voicemail af. Ik schrok. De persoon die een bericht had achtergelaten bedreigde mij met ...

 • nieuwsbericht

  NOvA zoekt Vertrouwensadvocaten

  De Vertrouwensadvocaat biedt een luisterend oor en adviseert de advocaat hoe te handelen, eventueel met ondersteuning van derden. De pilot Vertrouwensadvocaat start met vijf à zes advocaten die tijdens kantooruren beschikbaar willen zijn voor ...

 • nieuwsbericht

  “Onafhankelijke advocatuur cruciaal voor het functioneren van de rule of law”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy: “Advocaten leveren een bijzondere en belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de rechtsstaat. Zij kunnen dit alleen goed verrichten als de kernwaarden van de advocatuur ten volle kunnen worden uitgeo ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten kunnen bezoekadres in Handelsregister KvK laten afschermen

  Advocaten(kantoren) kunnen eenvoudig een beroep op afscherming van het bezoekadres doen, omdat de NOvA als een van de eerste beroepsorganisaties een convenant heeft afgesloten met de KvK. Het ‘zijn van advocaat’, gebaseerd op de NOvA-da ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten kunnen bezoekadres in Handelsregister KvK laten afschermen

  Advocaten(kantoren) kunnen eenvoudig een beroep op afscherming van het bezoekadres doen, omdat de NOvA als een van de eerste beroepsorganisaties een convenant heeft afgesloten met de KvK. Het ‘zijn van advocaat’, gebaseerd op de NOvA-da ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

  Weerbaarheidstrainingen 2023Ook komend jaar krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Voor het eerste kwartaal zijn de trainingsdata bekend: ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

  Weerbaarheidstrainingen 2023Ook komend jaar krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Voor het eerste kwartaal zijn de trainingsdata bekend: ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

  Beide onderzoeken worden gedaan vanuit het perspectief van de advocaat, de mogelijke risico’s die de advocaat loopt en de omgeving van de advocaat (kantoor, gezin).Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contant ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

  Beide onderzoeken worden gedaan vanuit het perspectief van de advocaat, de mogelijke risico’s die de advocaat loopt en de omgeving van de advocaat (kantoor, gezin).Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contant ...

 • nieuwsbericht

  Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

  De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten va ...

 • nieuwsbericht

  Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

  De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten va ...

 • nieuwsbericht

  Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties ...

 • nieuwsbericht

  Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties ...

 • nieuwsbericht

  Let op: telefoonabonnement op zakelijk of privéadres?

  Ook in geval van een adres dat is afgeschermd in de BRP (het bevolkingsregister) verschijnen deze gegevens in de tapuitdraai. Goed te weten: de tapblokkade op geheimhoudersnummers ziet niet op de vermelding van deze gegevens in de uitdraai. Dit betek ...

 • nieuwsbericht

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit init ...

 • nieuwsbericht

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit init ...

 • nieuwsbericht

  Rondetafelgesprek sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening

  Toepassing en naleving van de sancties roepen verschillende juridische en ethische vraagstukken op, die voor de hele balie, de rechtspleging en de rechtsstaat van groot belang zijn. Vragen zoals naar de gevolgen van de sancties voor de toegang tot he ...

 • nieuwsbericht

  Wijziging Handelsregisterbesluit moet afschermen bezoekadressen mogelijk maken

  Preventieve afschermingEen ander voorstel is dat het bezoekadres niet alleen kan worden afgeschermd wanneer er sprake is van bedreiging maar dat dit voortaan ook preventief kan. Dit is specifiek bedoeld voor personen, zoals advocaten, die vanwege hun ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op de situatie in Oekraïne

  Samen met ruim 40 Europese balies heeft de NOvA vanuit de CCBE en de IBA een scherpe veroordeling uitgesproken over de invasie door Rusland van Oekraïne, die de soevereiniteit van Oekraïne schendt en waarmee Rusland de rule of law met voete ...

 • nieuwsbericht

  NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  NOvA landelijk kenniscentrum en aanspreekpuntDe nadruk van de Taskforce ligt op ‘de voorkant’: preventieve maatregelen en ondersteuning voor advocaten. Een van de doelen is het herkennen van signalen van ondermijning. Waar mogelijk wordt ...

 • nieuwsbericht

  NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  NOvA landelijk kenniscentrum en aanspreekpuntDe nadruk van de Taskforce ligt op ‘de voorkant’: preventieve maatregelen en ondersteuning voor advocaten. Een van de doelen is het herkennen van signalen van ondermijning. Waar mogelijk wordt ...

 • nieuwsbericht

  Meldpunt rechtspraak voor onveiligheid rond zaken in gerechtsgebouwen

  Bij elke rechtbank en gerechtshof, evenals bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, is hiervoor een speciaal e-mailadres geopend. Advocaten kunnen voor deze mailadressen terecht op Mijn Orde, bij de lokale ord ...

 • nieuwsbericht

  Ook in 2022 weerbaarheidstrainingen voor advocaten

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling veilig en zonder onwenselijke druk kunnen uitvoeren. Om advocaten hierbij te ondersteunen biedt de NOvA de volgende voorzieningen aan: • Weerbaarheidstrainingen: praktische tra ...

 • nieuwsbericht

  Ook in 2022 weerbaarheidstrainingen voor advocaten

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling veilig en zonder onwenselijke druk kunnen uitvoeren. Om advocaten hierbij te ondersteunen biedt de NOvA de volgende voorzieningen aan: • Weerbaarheidstrainingen: praktische tra ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning

  In de Kamerbrief wordt door minister Dekker terecht onderkend dat ‘verreweg de meeste advocaten hun werk goed en integer doen’. Tegelijkertijd zijn er advocaten die zich niet houden aan de geldende beroeps- en gedragsregels, en is er ...

 • nieuwsbericht

  Weerbaarheidstraining voor advocaten: ‘het heft in eigen handen’

  Volgens Schuurman, die de trainingen begeleidt, is de vechtsport een mooi voorbeeld waar in een gecontroleerde omgeving de confrontatie wordt opgezocht met geweld en agressie. “Vechtsporters leren rustig en evenwichtig te reageren op onveilig ...

 • nieuwsbericht

  Weerbaarheidstraining voor advocaten: ‘het heft in eigen handen’

  Volgens Schuurman, die de trainingen begeleidt, is de vechtsport een mooi voorbeeld waar in een gecontroleerde omgeving de confrontatie wordt opgezocht met geweld en agressie. “Vechtsporters leren rustig en evenwichtig te reageren op onveilig ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op overlijden Peter R. de Vries

 • nieuwsbericht

  Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

  ‘Een aantal voor de hand liggende zaken kun je zelf wel bedenken zoals een alarmsysteem en camera’s, maar zoiets als buitenverlichting of een brievenbus waarin post veilig wordt opgevangen, kwamen bij mij niet als eerste naar boven. Doord ...

 • nieuwsbericht

  Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

  ‘Een aantal voor de hand liggende zaken kun je zelf wel bedenken zoals een alarmsysteem en camera’s, maar zoiets als buitenverlichting of een brievenbus waarin post veilig wordt opgevangen, kwamen bij mij niet als eerste naar boven. Doord ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op neerschieten Peter R. de Vries

 • nieuwsbericht

  Inschrijving geopend voor weerbaarheidstraining advocatuur

  In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording v ...

 • nieuwsbericht

  Inschrijving geopend voor weerbaarheidstraining advocatuur

  In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording v ...

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM aflevering 2: “Het is niet stoer om bedreigd te worden en het hoort er niet bij”

  Crince le Roy, die zelf ook met bedreiging te maken heeft gehad: “Denk niet dat het stoer is als je wordt bedreigd. Het hoort er niet bij!” Spee bevestigt dit: “Neem een bedreiging serieus, bespreek het met collega’s en straal ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM aflevering 2: “Het is niet stoer om bedreigd te worden en het hoort er niet bij”

  Crince le Roy, die zelf ook met bedreiging te maken heeft gehad: “Denk niet dat het stoer is als je wordt bedreigd. Het hoort er niet bij!” Spee bevestigt dit: “Neem een bedreiging serieus, bespreek het met collega’s en straal ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • nieuwsbericht

  Veiligheidsscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Voor advocaten die een veiligheidsscan willen laten uitvoeren onderzoekt een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf het kantoor of het woonhuis uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden. Denk hierbij aan sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s, ...

 • nieuwsbericht

  Veiligheidsscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Voor advocaten die een veiligheidsscan willen laten uitvoeren onderzoekt een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf het kantoor of het woonhuis uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden. Denk hierbij aan sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s, ...

 • nieuwsbericht

  Wijkplaats voor togadragers

  Er is behoefte aan een veilige plek waar togadragers na indringende bedreigingen tot rust kunnen komen om in een vertrouwenwekkende omgeving de draad op kunnen pakken,” aldus Michiel van Nispen (SP) in de motie. “Ook andere personen die v ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA beschieting Amsterdams advocatenkantoor

  De NOvA werkt aan het vergroten van de bewustwording ten aanzien van mogelijke risico’s en van de weerbaarheid van advocaten. De NOvA doet tevens onderzoek naar de behoeften van advocaten op veiligheidsgebied. Ook is eind vorig jaar het team Ve ...

 • nieuwsbericht

  Aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten

  Weerbaarheid advocatuurDe minister zet de komende jaren structureel in op bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Bij de beroepsgroepen zelf, zoals als de advocatuur, ligt de nadruk op het vergroten van de bewustwording ten aanzien van mogelijk ...

 • nieuwsbericht

  NCTV: na moord Wiersum is weerbaarheid advocaten van groot belang

  De toegenomen dreiging geldt ook voor rechters en officieren van justitie, maar bij advocaten ligt dit ingewikkelder omdat ze geen gemeenschappelijke werkgever hebben, aldus Aalbersberg. Hij is daarom sinds de moord in gesprek met de NOvA en individu ...

 • nieuwsbericht

  NOvA geschokt door liquidatiepoging op advocaat Philippe Schol

  In het geval van advocaat Philippe Schol was al eerder via de NOvA een melding van bedreiging aan het contactpunt beroepsgroepen gedaan. Naar aanleiding hiervan heeft de NCTV, zoals gebruikelijk, contact opgenomen met de politie en het OM. Op basis v ...

 • nieuwsbericht

  Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld voor advocaten en rechters

  Advocaten kunnen het Contactpunt Beroepsgroepen alleen benaderen via de algemeen deken of de algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten. Beide fungeren voor de advocatuur als centraal meldpunt. Zij zetten de melding vervolgens door naa ...

 • nieuwsbericht

  NOvA geschokt door moord op advocaat

  Rijlaarsdam: "Wat er vanmorgen in Amsterdam is gebeurd is verschrikkelijk, in de eerste plaats voor de naasten van Derk Wiersum. Mijn gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere naaste familieleden en vrienden. Zij moeten een geliefde ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  De balie, dat zijn wij!

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij ve ...

 • blog

  De weerbare advocaat

  Weerbare advocaten, het lijkt bijna een pleonasme. De advocatuur is immers een bovengemiddeld verbaal begaafde en assertieve beroepsgroep. Advocaten kunnen toch prima hun zegje doen, hun grenzen aangeven en zich verweren? Voor hun cliënt en dan toch ...

 • blog

  De weerbare advocaat

  Weerbare advocaten, het lijkt bijna een pleonasme. De advocatuur is immers een bovengemiddeld verbaal begaafde en assertieve beroepsgroep. Advocaten kunnen toch prima hun zegje doen, hun grenzen aangeven en zich verweren? Voor hun cliënt en dan toch ...

 • blog

  Niet wijken, wel wijkplaats

  Op 18 oktober 2019 begon minister Grapperhaus zijn Tweede Kamerbrief (1) met een schets van de eerste contouren van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit als volgt: “Criminele netwerken organiseren zich internationaal, ...