Zoeken

Zoekresultaten (46)

U heeft gezocht op: Weerbaarheid

 • pagina

  NOvA Vertrouwensadvocaat

  Het team van vertrouwensadvocaten bestaat uit vijf ervaren advocaten die kosteloos telefonisch of per e-mail bereikbaar zijn. Zij variëren in rechtsgebied, achtergrond en geografische locatie. Welke van de vertrouwensadvocaten u belt, is aan u ...

 • pagina

  Weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Om nog beter voorbereid te zijn op deze praktijkomstandigheden heeft de NOvA een speciale weerbaarheidstraining ontwikkeld voor strafrechtadvocaten. In de weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten wordt aandacht besteed aan ...

 • pagina

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  Met deze Taskforce biedt de NOvA een alternatief voor de voorstellen zoals inperking van de vrije advocaatkeuze en de rechten van verdachten, waarmee de vorige minister voor Rechtsbescherming ondermijning wilde tegengaan. Landelijk kenniscentrum en ...

 • pagina

  NOvA-noodtelefoon

  De noodtelefoon wordt bemenst door getrainde medewerkers van een gespecialiseerd bureau. Zij kunnen de advocaat direct van advies voorzien en eventueel – afhankelijk van de aard van de melding – doorverwijzen naar de juiste instantie(s). ...

 • pagina

  Weerbaarheidstraining

    Schrijf u kosteloos in voor een training in 2024 De eerstvolgende zijn op:   27 juni en 21 augustus 2024  <<Inschrijven NOvA-weerbaarheidstraining voor advocaten>> Deze praktische training biedt a ...

 • pagina

  Veiligheidsscan

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • pagina

  Weerbaarheid en veiligheid

  Niet iedere cliënt of tegenpartij neemt een tegenvallend resultaat even kalm op. Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties. Zij moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunn ...

 • nieuwsbericht

  Bedreigde advocaten kunnen persoonsgegevens in Kadaster laten afschermen

  Dit maakt advocaten die beroepshalve worden bedreigd minder makkelijk vindbaar, wat ‘doxing’ voorkomt en bijdraagt aan hun veiligheid. Alleen bestuursorganen, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens dan nog bekijken, voor zover di ...

 • nieuwsbericht

  NOvA continueert Vertrouwensadvocaat, hulplijn voorziet in een behoefte

  Advocaten die vrezen hun onafhankelijkheid te verliezen, omdat ze bijvoorbeeld te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit, kunnen bellen met de Vertrouwensadvocaat. De Vertrouwensadvocaat is een ervaren vakgenoot die aan de hand van expertise, ...

 • nieuwsbericht

  Advies Raad van State geamendeerde wetsvoorstel Penitentiaire beginselenwet in lijn met standpunt NOvA

  Het gaat om de amendementen die tijdens de wetsbehandeling op 12 maart jl. in de Tweede Kamer zijn ingediend die auditief toezicht op advocaat-cliëntgesprekken mogelijk maken in de Extra Beveiligde Inrichting en op de Afdelingen Intensief Toezic ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond weerbaarheid: 'En toen sloeg de sfeer om'

  De situatie“Toen mijn collega stopte als advocaat en een andere collega met vakantie ging, nam ik een echtscheidingszaak over. Het was geen ingewikkelde zaak. Er stonden al afspraken op papier. Ik leerde de cliënt kennen als een vriendelij ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond LawCare: ‘Je bent geen watje als je voor jezelf opkomt’

  “Als advocaat heb ik de neiging om veel te praten, maar als lid van Team LawCare gaat het juist om luisteren. Luisteren en reflecteren. Ik wil de beller het gevoel geven dat ik weet waar hij of zij het over heeft. En dat weet ik als beroepsge ...

 • nieuwsbericht

  Wat moet ik doen als ik word bedreigd? En welke hulplijn bel ik wanneer?

  Wat moet ik doen als ik word bedreigd? Wat voor preventieve maatregelen kan ik nemen? En wat kan de werkgever doen bij bedreiging? De antwoorden hierop vindt u in het stappenplan ‘Wat te doen bij bedreiging’. Bij acute hulp belt u altijd ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht informateurs voor versterking rechtsstaat en positie rechtzoekende

  De NOvA vraagt een nieuw kabinet om verder uitvoering te geven aan het in gang gezette beleid voor de stelselvernieuwing rechtsbijstand en daar voldoende financiële middelen voor uit te trekken. Dat betekent onder andere dat de hoeveelheid uren ...

 • nieuwsbericht

  Behandeling Penitentiaire beginselenwet

  De minister voor Rechtsbescherming stelt daarin een aantal ingrijpende maatregelen voor zoals visueel toezicht op advocatenbezoek in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op alle afdelingen intensief toezicht (AIT). Daarnaast wordt een maximum ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond: hoe ga je als advocaat om met een bedreiging?

  WILLEM VAN DER VOET “Ik ga graag voor jou zitten” De situatie “Jaren geleden stond ik een cliënte bij in een civiele kwestie. Haar vriend, die dus niet mijn cliënt was, was niet tevreden met wat ik voor zijn vriendin d ...

 • nieuwsbericht

  Nu is het nog uw auto…maar straks? NOvA start campagne weerbaarheid

  ‘Nu is het nog uw auto…maar straks?’ En ‘Ik weet hoe je kind naar school fietst.’ Deze zinnen voeren de boventoon op de eerste communicatieve uitingen van de campagne. Aangevuld door ‘Wapen uzelf tegen intimidatie ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-pilot Vertrouwensadvocaat van start

  Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Met deze vermenging ontstaat het risico op ondermijning. De onafhankelijkheid van advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden, staa ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe aflevering NOvUM: weerbaarheid

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Samen met het ministerie van ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veiligheid

  Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondertekent manifest tegen agressie en geweld

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. De helft van de advocaten ma ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

  Met deze maatregelen wordt zowel het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State als het eerder door de NOvA uitgebrachte kritische advies (grotendeels) terzijde geschoven. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperkin ...

 • nieuwsbericht

  Minister: “Advocaten moeten als hoeders van de rechtsstaat veilig hun werk kunnen doen”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad Jeroen Soeteman en voorzitter van het dekenberaad Peter Hanenberg spraken met de minister over de veiligheid van advocaten en een goede informatiestroom vanuit de overheid, zodat een gedeg ...

 • nieuwsbericht

  Bedreiging: altijd alert en nooit alleen

  “Midden in de nacht werd ik gebeld. En niet alleen ik, ook mijn collega. Mijn geluid stond op stil, dus de volgende morgen luisterde ik nietsvermoedend mijn voicemail af. Ik schrok. De persoon die een bericht had achtergelaten bedreigde mij met ...

 • nieuwsbericht

  NOvA zoekt Vertrouwensadvocaten

  De Vertrouwensadvocaat biedt een luisterend oor en adviseert de advocaat hoe te handelen, eventueel met ondersteuning van derden. De pilot Vertrouwensadvocaat start met vijf à zes advocaten die tijdens kantooruren beschikbaar willen zijn voor ...

 • nieuwsbericht

  “Onafhankelijke advocatuur cruciaal voor het functioneren van de rule of law”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy: “Advocaten leveren een bijzondere en belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de rechtsstaat. Zij kunnen dit alleen goed verrichten als de kernwaarden van de advocatuur ten volle kunnen worden uitgeo ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten kunnen bezoekadres in Handelsregister KvK laten afschermen

  Advocaten(kantoren) kunnen eenvoudig een beroep op afscherming van het bezoekadres doen, omdat de NOvA als een van de eerste beroepsorganisaties een convenant heeft afgesloten met de KvK. Het ‘zijn van advocaat’, gebaseerd op de NOvA-da ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

  Weerbaarheidstrainingen 2023Ook komend jaar krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Voor het eerste kwartaal zijn de trainingsdata bekend: ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

  Beide onderzoeken worden gedaan vanuit het perspectief van de advocaat, de mogelijke risico’s die de advocaat loopt en de omgeving van de advocaat (kantoor, gezin).Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contant ...

 • nieuwsbericht

  Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

  De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten va ...

 • nieuwsbericht

  Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties ...

 • nieuwsbericht

  Let op: telefoonabonnement op zakelijk of privéadres?

  Ook in geval van een adres dat is afgeschermd in de BRP (het bevolkingsregister) verschijnen deze gegevens in de tapuitdraai. Goed te weten: de tapblokkade op geheimhoudersnummers ziet niet op de vermelding van deze gegevens in de uitdraai. Dit betek ...

 • nieuwsbericht

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit init ...

 • nieuwsbericht

  NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  NOvA landelijk kenniscentrum en aanspreekpuntDe nadruk van de Taskforce ligt op ‘de voorkant’: preventieve maatregelen en ondersteuning voor advocaten. Een van de doelen is het herkennen van signalen van ondermijning. Waar mogelijk wordt ...

 • nieuwsbericht

  Ook in 2022 weerbaarheidstrainingen voor advocaten

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling veilig en zonder onwenselijke druk kunnen uitvoeren. Om advocaten hierbij te ondersteunen biedt de NOvA de volgende voorzieningen aan: • Weerbaarheidstrainingen: praktische tra ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning

  In de Kamerbrief wordt door minister Dekker terecht onderkend dat ‘verreweg de meeste advocaten hun werk goed en integer doen’. Tegelijkertijd zijn er advocaten die zich niet houden aan de geldende beroeps- en gedragsregels, en is er ...

 • nieuwsbericht

  Weerbaarheidstraining voor advocaten: ‘het heft in eigen handen’

  Volgens Schuurman, die de trainingen begeleidt, is de vechtsport een mooi voorbeeld waar in een gecontroleerde omgeving de confrontatie wordt opgezocht met geweld en agressie. “Vechtsporters leren rustig en evenwichtig te reageren op onveilig ...

 • nieuwsbericht

  Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

  ‘Een aantal voor de hand liggende zaken kun je zelf wel bedenken zoals een alarmsysteem en camera’s, maar zoiets als buitenverlichting of een brievenbus waarin post veilig wordt opgevangen, kwamen bij mij niet als eerste naar boven. Doord ...

 • nieuwsbericht

  Inschrijving geopend voor weerbaarheidstraining advocatuur

  In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording v ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM aflevering 2: “Het is niet stoer om bedreigd te worden en het hoort er niet bij”

  Crince le Roy, die zelf ook met bedreiging te maken heeft gehad: “Denk niet dat het stoer is als je wordt bedreigd. Het hoort er niet bij!” Spee bevestigt dit: “Neem een bedreiging serieus, bespreek het met collega’s en straal ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • nieuwsbericht

  Veiligheidsscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Voor advocaten die een veiligheidsscan willen laten uitvoeren onderzoekt een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf het kantoor of het woonhuis uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden. Denk hierbij aan sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s, ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  De balie, dat zijn wij!

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij ve ...

 • blog

  De weerbare advocaat

  Weerbare advocaten, het lijkt bijna een pleonasme. De advocatuur is immers een bovengemiddeld verbaal begaafde en assertieve beroepsgroep. Advocaten kunnen toch prima hun zegje doen, hun grenzen aangeven en zich verweren? Voor hun cliënt en dan toch ...