CCBE - IBA

Council of Bars and Law Societies of Europe
CCBEDe CCBE, opgericht in 1960, vertegenwoordigt 45 balies en meer dan een miljoen advocaten binnen Europa. Veel ontwikkelingen waar de Nederlandse advocatuur mee te maken heeft, spelen ook in de landen om ons heen, zoals de gefinancierde rechtsbijstand en de opkomst van online platforms. De CCBE biedt een platform voor discussie over best practices en uitwisseling van informatie en ervaring. Ook publiceert de CCBE gezamenlijke uitgangspunten die de NOvA kan gebruiken in haar nationale beleidsvorming. Daarnaast zet de CCBE zich op Europees niveau in voor een goede rechtsbedeling ten behoeve van rechtzoekenden en de rol van de advocatuur in dat verband. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van de bijzondere positie van de advocaat in de rechtsstaat, of aan het belang van het verschoningsrecht. De delegatie van de NOvA richt zich in CCBE-verband met name op dossiers die voor de Nederlandse advocatuur van belang zijn. Daartoe neemt de NOvA actief deel aan een aantal commissies en werkgroepen.

De Nederlandse delegatie bij de CCBE is op dit moment als volgt samengesteld:

  • mevrouw mr. Susan Kaak -  head of delegation (tevens lid algemene raad)
  • mevrouw mr. Raffi van den Berg - member of delegation (tevens algemeen secretaris)
  • mevrouw Michele Westdijk (MA) - information officer (tevens beleidsadviseur) 

Onderstaande advocaten vertegenwoordigen de NOvA in CCBE-commissies:

  • mevrouw mr. R.E. van Zijl - Criminal Law Committee
  • de heer mr. J. Th. A. Bos - Migration Committee
  • de heer mr. O.W. Brouwer - PD LUX en PD STRAS Committee
  • de heer mr. J.P. Broekhuizen - CSR Committee, Environment and Climate Change Committee

Meer informatie:

Over de CCBE:

  International Bar Association

IBA logoBij de IBA, opgericht in 1947, zijn meer dan 190 balies en 80.000 individuele advocaten uit 160 landen aangesloten.

Meer informatie:
- IBA e-News
- IBA digital content


Look after the Rule of Law, and it will look after you
Eight short videos that illustrate how our everyday lives are affected when the different elements that make up the rule of law are flouted.
IBA RoL videos