17okt

Algemeen secretaris vertrekt bij NOvA

Algemeen secretaris Raffi van den Berg verlaat de Nederlandse orde van advocaten per eind december.

Van den Berg: “Ik heb 12 jaar met enorm veel plezier gewerkt bij de beroepsorganisatie voor de advocatuur. Het is tijd om het stokje aan een ander over te dragen”. Van den Berg heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk relevante dossiers op het gebied van toegang tot het recht, doorlichting van de verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid en de opzet van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning. De algemene raad is Van den Berg erkentelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij de NOvA. De algemene raad zal waarschijnlijk later dit jaar een opvolger benoemen.

2023