20dec

Wouter van Tellingen nieuwe algemeen secretaris

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft Wouter van Tellingen met ingang van 1 januari 2024 aangewezen als algemeen secretaris van de algemene raad en het college van afgevaardigden.

Wouter van Tellingen algemeen secretaris Wouter van Tellingen begon zijn loopbaan als advocaat en trad in 2011 in dienst bij het bureau van de NOvA. Eerst als beleidsadviseur en manager Juridische & Bestuurlijke zaken en vanaf mei 2020 vervult hij de functie van plaatsvervangend algemeen secretaris. Vanaf eind 2022 heeft Wouter de functie van algemeen secretaris waargenomen.

De algemene raad is van mening dat Wouter van Tellingen met zijn ruim opgebouwde kennis en jarenlange ervaring binnen het bureau van de NOvA, waaronder die van plaatsvervangend algemeen secretaris en de waarneming van de algemeen secretaris, de aangewezen persoon is om leiding te geven aan het bureau van de NOvA.

2023