25mrt

Al 3.500 registraties in het nieuwe rechtsgebiedenregister

Sinds het nieuwe rechtsgebiedenregister in januari in werking is getreden, hebben 3.500 advocaten zich geregistreerd op één of meer rechtsgebieden. Tot nu toe is het nieuwe register via Mijn Orde alleen zichtbaar voor advocaten. Wanneer ‘Zoek een advocaat’ live gaat en het register ook voor het publiek toegankelijk is, moet nog worden bepaald. De AR neemt het voorstel van het CvA in beraad om het rechtsgebiedenregister pas per 1 januari 2020 open te stellen.

RechtsgebiedenregisterRegistratie van één of meerdere rechtsgebieden kan direct na het behalen van de opleidingspunten in 2019 op het betreffende rechtsgebied. Advocaten moeten zich uiterlijk 1 maart 2020 registreren in het rechtsgebiedenregister.

De NOvA richt een gebruikersgroep bestaand uit advocaten in. Deze groep deelt hun ervaringen in het gebruik van rechtsgebiedenregister met de algemene raad.

2019