20okt

Cursussen reviewer peer review

De NOvA organiseert in december 2022 de cursus ‘Reviewer peer review’. Omdat de reviewer inzage heeft in dossiers van andere advocaten is het van belang dat de reviewer wordt aangemerkt als deskundige. Deze cursus zorgt ervoor dat u goed voorbereid aan de slag kunt gaan als deskundig reviewer.

Review iStock-1182967368Peer review is een vorm van gestructureerde feedback om als advocaat te kunnen voldoen aan de kwaliteitstoetsen.

Opzet cursus
Het betreft een praktische training van één dag en een terugkommiddag. De cursussen zijn van academisch niveau en worden gegeven door deskundige trainers en Bernard de Leest, voormalig lid van de algemene raad van de NOvA die ervaring heeft als reviewer. Daarmee voldoen de cursussen aan de voorwaarden van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur.

Inhoud cursus
Na de cursus zijn de deelnemers in staat om op gestructureerde wijze een dossier te beoordelen aan de hand van opgestelde criteria, om vervolgens gezamenlijk met de collega-advocaat te kunnen reflecteren op de uitkomsten. Tijdens de terugkomdag wordt stilgestaan bij de ervaringen van de deelnemers met het uitvoeren van een reviewgesprek en wordt getraind met de ingebrachte casuïstiek. Na afloop van de bijeenkomst, indien voor aanwezigheid is getekend, ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. 

Voor wie?
De cursus ‘Reviewer peer review’ is bedoeld voor advocaten die meer dan zeven jaar advocaat zijn en aantoonbare specifieke deskundigheid op een bepaald rechtsgebied hebben (artikel 13c, tweede lid van de Roda). Het gaat om een intensieve cursus met een kleine groep advocaten: per cursus is ruimte voor 10 deelnemers. In totaal zijn 30 cursusplaatsen beschikbaar.

Selectie
De deelnemers worden na aanmelding geselecteerd op basis van hun motivatie. We vinden het belangrijk dat de deelnemers gemotiveerd zijn om hun vaardigheden als reviewer straks in de praktijk te gaan brengen en niet op korte termijn de intentie hebben de advocatuur te verlaten. We houden ook rekening met de spreiding van de deelnemers over het land, kantooromvang en hun expertise. 

Kosten
Voor deelname aan de cursus wordt een bijdrage van € 100 per deelnemer gevraagd. 

Locatie
De cursussen vinden plaats bij de NOvA (Monarch Tower, Prinses Beatrixlaan 5 - 2595 AK Den Haag)

Aanmelden
Meld u aan via de aanmeldbutton en geef uw voorkeur aan voor de trainingsdag: 

Buttons orde NOvA2-1

Trainingsdag: 10.00-18.00 uur Terugkommiddag: 13.00-17.00 uur
Maandag 12 december Maandag 13 februari
Dinsdag 13 december Maandag 20 februari
Dinsdag 20 december Donderdag 23 februari

 

Na sluiting van de aanmeldingstermijn ontvangt u bericht of u geselecteerd bent. U ontvangt dan een factuur voor de eenmalige bijdrage van € 100. Na ontvangst van de betaling binnen de betalingstermijn bent u verzekerd van deelname. Bij niet-tijdige betaling vervalt uw aanmelding. Uw deelname is persoonlijk en er is geen annuleringsregeling. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, kunt u niet worden vervangen door een andere advocaat en krijgt u uw bijdrage niet retour.

2022