Zoeken

Zoekresultaten (41)

U heeft gezocht op: Kwaliteit

 • pagina

  Self-assessment

  Self-assessment voor de advocatuurOm de kwaliteit van de advocatuur te bevorderen heeft de NOvA een digitale self-assessmenttool ontwikkeld. Hiermee krijgen advocaten geheel vrijwillig en kosteloos de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen hande ...

 • pagina

  Voorbeeld bewijs van deelname

  Voor intervisie geldt dat de gespreksleider ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen bevestigt.De gespreksleider kan hiervoor het voorbeeld bewijs van deelname interv ...

 • pagina

  Registratie van uw rechtsgebieden

  Op Mijn Orde registreert u minimaal één tot maximaal vier hoofdrechtsgebieden. Dit geldt voor alle advocaten, behalve stagiairs. Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt in sub-rechtsgebieden die u kunt aanvinken al ...

 • pagina

  Peer review

  Het is van belang dat zowel de gereviewde advocaat als de reviewer op hetzelfde rechtsgebied werkzaam zijn, zodat de juridische inhoud voldoende onderdeel kan uitmaken van de beoordeling. In het gesprek dat volgt op de review kan worden besproken wel ...

 • pagina

  Keurmerk specialisatievereniging

  Aanvraag keurmerk door advocatenAdvocaten kunnen het keurmerk aanvragen bij de specialisatievereniging waar zij lid van zijn. Advocaten moeten dan wel voldoen aan bepaalde vereisten:  De advocaten zijn minstens vijf jaar als advocaat ingesc ...

 • pagina

  DilemmApp

  Het doel van de DilemmApp is om beroepsethiek op een speelse en inspirerende wijze onder de aandacht van de balie te brengen. Met de app wil de NOvA de discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. & ...

 • pagina

  Kwaliteitstoetsen

  Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteit ...

 • pagina

  specialisatieverenigingen

  Via een vereniging vindt een rechtzoekende bijvoorbeeld gemakkelijk een advocaat die gespecialiseerd is in alimentatie, een letselschadeadvocaat of de beste advocaat bij op het gebied van arbeidsrecht.  De NOvA registreert specialisatieverenigi ...

 • pagina

  Intervisie

  Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een doss ...

 • pagina

  Gestructureerd intercollegiaal overleg

  Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden ges ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteitstoetsen verruimd: ‘naar rato-regeling’ bij langdurige afwezigheid, ‘zelfde rechtsgebied’ geen vereiste meer, intervisie/GIO combineren en dubbel inzetten opleidingspunten

  Om hun deskundigheid – een van de kernwaarden van de advocatuur – op peil te houden, zijn advocaten sinds 1 maart 2020 verplicht om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Dit betekent dat advocaten jaarlijks moeten deelnemen aan een vorm va ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad: goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

  De kosten voor het toekomstig toezicht worden, net als nu het geval is, gedragen door de beroepsgroep. De algemene raad is van mening dat de sterkste schouders daarbij de zwaarste lasten moeten dragen. Gesprekken en adviezenDe algemene raad heeft in ...

 • nieuwsbericht

  Cursussen reviewer peer review

  Peer review is een vorm van gestructureerde feedback om als advocaat te kunnen voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Opzet cursus Het betreft een praktische training van één dag en een terugkommiddag. De cursussen zijn van acade ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen permanent toegestaan

  Gebleken is dat online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg op een goede wijze wordt vormgegeven, zodat voortzetting daarvan verantwoord en wenselijk is. De toelichting op de Voda zal worden aangepast om fysieke deelname en online dee ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 januari 2022

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;3. de aanwezigheid van ...

 • nieuwsbericht

  Self-assessmenttool voor advocaten gelanceerd

  De self-assessmenttool is vanaf vandaag beschikbaar voor iedere advocaat. Kijk daarvoor op self-assessment.advocatenorde.nl. Verkrijgen van inzichtCentraal in de tool staat het verkrijgen van inzicht in de drie pijlers onder het vakmansc ...

 • nieuwsbericht

  Bewust werken aan een betere versie van jezelf

  Na de beroepsopleiding blijft permanente educatie voor elke advocaat zijn hele carrière een must om vakmatig bij te blijven. De laatste jaren zijn daar het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen bijgekomen. “Dit past binnen het s ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 april 2021

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;3. de aanwezigheid van ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingen rechtsgebieden per 1 januari 2021

  Door de toevoeging van Informatierecht als hoofdrechtsgebied, met sub-rechtsgebieden Mediarecht en IT-recht komt het hoofdrechtsgebied ICT-recht te vervallen. Bij Strafrecht en Asiel- en vluchtelingenrecht worden sub-rechtsgebieden toegevoegd. Zie vo ...

 • nieuwsbericht

  'DilemmApp helpt je je morele en ethische kompas te ijken'

  Het succes van de DilemmApp zit voor Frans Knüppe, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten, in de laagdrempeligheid. ‘Ruim een derde van de advocaten heeft de DilemmApp in afgelopen jaren gedownload en honderden advocaten spre ...

 • nieuwsbericht

  Stof tot nadenken in de nieuwe DilemmApp

  Een zaak voortzetten ondanks bedreigingen, een op kantoor ziek gemelde collega tegenkomen op de buurt-klus-app of per ongeluk een gesprek opvangen over het gedwongen ontslag van je cliënt. Enkele voorbeelden van dilemma’s die om de week aa ...

 • nieuwsbericht

  Self-assessmenttool voor advocaten stap dichterbij

  Naast raadpleging van wetenschappelijke literatuur zijn inzichten opgehaald uit de balie, onder andere door interviews met advocaten. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Meesterschap is vakmanschap. Het rapport zoomt in op diverse aspecten v ...

 • nieuwsbericht

  Modelkantoorhandboek geüpdatet

  De Verordening op de advocatuur verplicht u als advocaat te beschrijven hoe u aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Artikel 32 van de Regeling op de advocatuur geeft hier verder invulling aan. Het modelkantoor ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe regelgeving: civiele cassatie en kwaliteitstoetsen

  Op 1 februari is in werking getreden: - Wijzigingsverordening civiele cassatie 2019 - Wijzigingsregeling civiele cassatie 2019- Wijzigingsbesluit AR 13 januari 2020- Wijzigingsbesluit mandaat AS 13 januari 2020Op 1 maart 2020 treedt in werking: - W ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteitstoetsen van start op 1 maart 2020

  Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te ...

 • nieuwsbericht

  Self-assessment: reflecteren op je eigen functioneren

  In onder meer de Verenigde Staten en Canada bestaat het al langer: advocaten die met behulp van een online tool reflecteren op hun eigen handelen als professional. De positieve ervaringen vanuit de advocatuur daar heeft de NOvA doen besluiten deze vo ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe cursussen Gespreksleider intervisie

  Een vereiste voor intervisie is dat de intervisiegroep onder begeleiding plaats vindt van een gespreksleider die een opleiding heeft gevolgd op het gebied van gesprekstraining. De NOvA organiseert de komende maanden tien cursussen ’Gespreksleid ...

 • nieuwsbericht

  ‘Zoek een advocaat’ op 1 juli live

  Advocaten die zich nog niet hebben geregistreerd zijn na 1 juli wel vindbaar, maar alleen op naam. Als het rechtsgebiedenregister straks volledig gevuld is, biedt de zoekmachine een compleet beeld van advocaten en hun rechtsgebied(en).  Om de n ...

 • nieuwsbericht

  Al 3.500 registraties in het nieuwe rechtsgebiedenregister

  Registratie van één of meerdere rechtsgebieden kan direct na het behalen van de opleidingspunten in 2019 op het betreffende rechtsgebied. Advocaten moeten zich uiterlijk 1 maart 2020 registreren in het rechtsgebiedenregister. De NOvA r ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw rechtsgebiedenregister voor advocaten

  In de juridisch complexe maatschappij wordt een steeds hoger kwaliteitsniveau van advocaten verwacht. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De zoekmachine is straks te vinden op de web ...

 • nieuwsbericht

  Invoering kwaliteitstoetsen niet op 1 januari 2019

  Vorig jaar is de inrichting van de kwaliteitstoetsen vastgesteld. Dit betekent dat alle advocaten straks gehouden zijn deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Voor de invoering van de kwaliteitstoetsen is een formele wetswijziging n ...

 • nieuwsbericht

  Verordening op de kwaliteitstoetsen aangenomen

  Alle advocaten zijn straks gehouden elk jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze kwaliteitsimpuls is mede in het belang van de rechtzoekende. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging nodi ...

 • nieuwsbericht

  Input balie op consultatie kwaliteitsbeleid

  Bekijk alle reacties vanuit de balie op de consultatie Kwaliteitsversterkende maatregelen. Eind juni buigt de algemene raad zich over de vraag of het wenselijk is door te gaan op de ingeslagen weg. De consultatiereacties zullen hierbij uiteraard zor ...

 • nieuwsbericht

  Baliebrede consultatie kwaliteitsbeleid

  Om alle advocaten de gelegenheid te geven te reageren op de plannen van de algemene raad, treft u hier een baliebrede consultatie aan. Mail uw reactie uiterlijk 30 mei 2017 naar kwaliteit@advocatenorde.nl. Meer informatie over het kwaliteitsbeleid v ...

 • nieuwsbericht

  Baliebrede consultatie over verplichte opleidingspunten

  Volgens dit voorstel dienen advocaten een minimum van 10 opleidingspunten per jaar te behalen om op specifieke rechtsgebieden zaken te kunnen behandelen. Dit geldt voor zowel betalende zaken als toevoegingszaken. Voor de selectie van deze rechtsgebie ...

 • nieuwsbericht

  NOvA DilemmApp vanaf vandaag te downloaden

  Wat zou u doen? Welke keuzes maken andere advocaten? Test het zelf en download de NOvA DilemmApp via de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Elke twee weken ontvangen de deelnemers een nieuw dilemma. Na de gemaakte keuze is direct te zien ...

 • nieuwsbericht

  Evaluatierapport civiele cassatie

  Het rapport civiele cassatie, besproken tijdens het college van afgevaardigden van 23 maart 2016, bevat de evaluatie van de civiele cassatiebalie door de NOvA op basis van artikel 10.4 van de Verordening op de advocatuur. Dit artikel verplicht de alg ...

 • blog

  Eén jaar kwaliteitstoetsen

  Op 1 maart 2020 was het zover: de kwaliteitstoetsen werden ingevoerd. Daar ging een meerjarig proces aan vooraf. Als gevolg van de Wet positie en toezicht advocatuur uit 2015 is in artikel 26 van de Advocatenwet de wettelijke grondslag neergelegd voo ...

 • blog

  Kiezen voor kwaliteit

  Iedere advocaat is een goede advocaat. Althans, als je het aan de advocaat zelf vraagt. En iedere rechtzoekende wil uiteraard de beste advocaat om zijn juridische probleem op te oplossen. De vraag is alleen: wat maakt een advocaat een goede advocaat? ...

 • blog

  Open en bloot

  De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat ...

 • blog

  Goede gewoonte

  Kwaliteit is het uitsluiten van toeval, zo luidt de lijfspreuk van Louis van Gaal. Dat vind ik ook voor de advocatuur een mooi uitgangspunt. Net als in het voetbal kun je als advocaat natuurlijk onmogelijk alle externe variabelen voor de volle honder ...