Zoeken

Zoekresultaten (33)

U heeft gezocht op: Kwaliteit

 • pagina

  Voorbeeld bewijs van deelname

  Voor intervisie geldt dat de gespreksleider ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen bevestigt.De gespreksleider kan hiervoor het voorbeeld bewijs van deelname interv ...

 • pagina

  Registratie van uw rechtsgebieden

  Op Mijn Orde registreert u minimaal één tot maximaal vier hoofdrechtsgebieden. Dit geldt voor alle advocaten, behalve stagiairs. Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt in sub-rechtsgebieden die u kunt aanvinken al ...

 • pagina

  Rechtsgebiedenregister

  Het college van afgevaardigden heeft op 13 december 2018 de wijzigingsverordening kwaliteitsbevorderende maatregelen aangenomen. Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in een vernieuwd rechtsgebiedenregister en deze registrati ...

 • pagina

  Peer review

  Het is van belang dat zowel de gereviewde advocaat als de reviewer op hetzelfde rechtsgebied werkzaam zijn, zodat de juridische inhoud voldoende onderdeel kan uitmaken van de beoordeling. In het gesprek dat volgt op de review kan worden besproken wel ...

 • pagina

  Keurmerk specialisatievereniging

  Advocaten kunnen het keurmerk aanvragen bij de specialisatievereniging waar zij lid van zijn. Tien specialisatieverenigingen dragen het keurmerk van de NOvA. De specialisatievereniging dient een plan van aanpak in te leveren bij de aanvraag van het ...

 • pagina

  DilemmApp

  Het doel van de DilemmApp is om beroepsethiek op een speelse en inspirerende wijze onder de aandacht van de balie te brengen. Met de app wil de NOvA de discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. & ...

 • pagina

  Kwaliteitstoetsen

  Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteit ...

 • pagina

  Specialisatieverenigingen

  Via een vereniging vindt een rechtzoekende bijvoorbeeld gemakkelijk een advocaat die gespecialiseerd is in alimentatie, een letselschadeadvocaat of de beste advocaat bij op het gebied van arbeidsrecht. Zie voor meer informatie de website van de speci ...

 • pagina

  Intervisie

  Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een doss ...

 • pagina

  Gestructureerd intercollegiaal overleg

  Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden ges ...

 • dossier

  Kwaliteitsbevordering

  Een advocaat moet ervoor zorgen dat hij goede kwaliteit levert: voor de rechtzoekende, maar ook in het belang van de beroepsgroep zelf. De NOvA ziet erop toe dat die kwaliteit wordt gewaarborgd en draagt bij aan een verdere bevordering van die kwalit ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw dilemma in de DilemmApp: '24/7'

  Het dilemma: 'Ik ben 10 jaar advocaat. In mijn beginjaren werkte ik vaak de weekenden door. De laatste jaren heb ik een betere ‘work-life balance’. Dat is nu ook meer van belang, omdat ik twee kinderen heb waar ik het weekend mee wil doo ...

 • nieuwsbericht

  'DilemmApp helpt je je morele en ethische kompas te ijken'

  Het succes van de DilemmApp zit voor Frans Knüppe, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten, in de laagdrempeligheid. ‘Ruim een derde van de advocaten heeft de DilemmApp in afgelopen jaren gedownload en honderden advocaten spre ...

 • nieuwsbericht

  Stof tot nadenken in de nieuwe DilemmApp

  Een zaak voortzetten ondanks bedreigingen, een op kantoor ziek gemelde collega tegenkomen op de buurt-klus-app of per ongeluk een gesprek opvangen over het gedwongen ontslag van je cliënt. Enkele voorbeelden van dilemma’s die om de week aa ...

 • nieuwsbericht

  Self-assessmenttool voor advocaten stap dichterbij

  Naast raadpleging van wetenschappelijke literatuur zijn inzichten opgehaald uit de balie, onder andere door interviews met advocaten. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Meesterschap is vakmanschap. Het rapport zoomt in op diverse aspecten v ...

 • nieuwsbericht

  Modelkantoorhandboek geüpdatet

  De Verordening op de advocatuur verplicht u als advocaat te beschrijven hoe u aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Artikel 32 van de Regeling op de advocatuur geeft hier verder invulling aan. Het modelkantoor ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe regelgeving: civiele cassatie en kwaliteitstoetsen

  Op 1 februari is in werking getreden: - Wijzigingsverordening civiele cassatie 2019 - Wijzigingsregeling civiele cassatie 2019- Wijzigingsbesluit AR 13 januari 2020- Wijzigingsbesluit mandaat AS 13 januari 2020Op 1 maart 2020 treedt in werking: - W ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteitstoetsen van start op 1 maart 2020

  Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te ...

 • nieuwsbericht

  Self-assessment: reflecteren op je eigen functioneren

  In onder meer de Verenigde Staten en Canada bestaat het al langer: advocaten die met behulp van een online tool reflecteren op hun eigen handelen als professional. De positieve ervaringen vanuit de advocatuur daar heeft de NOvA doen besluiten deze vo ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe cursussen Gespreksleider intervisie

  Een vereiste voor intervisie is dat de intervisiegroep onder begeleiding plaats vindt van een gespreksleider die een opleiding heeft gevolgd op het gebied van gesprekstraining. De NOvA organiseert de komende maanden tien cursussen ’Gespreksleid ...

 • nieuwsbericht

  ‘Zoek een advocaat’ op 1 juli live

  Advocaten die zich nog niet hebben geregistreerd zijn na 1 juli wel vindbaar, maar alleen op naam. Als het rechtsgebiedenregister straks volledig gevuld is, biedt de zoekmachine een compleet beeld van advocaten en hun rechtsgebied(en).  Om de n ...

 • nieuwsbericht

  Al 3.500 registraties in het nieuwe rechtsgebiedenregister

  Registratie van één of meerdere rechtsgebieden kan direct na het behalen van de opleidingspunten in 2019 op het betreffende rechtsgebied. Advocaten moeten zich uiterlijk 1 maart 2020 registreren in het rechtsgebiedenregister. De NOvA r ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw rechtsgebiedenregister voor advocaten

  In de juridisch complexe maatschappij wordt een steeds hoger kwaliteitsniveau van advocaten verwacht. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De zoekmachine is straks te vinden op de web ...

 • nieuwsbericht

  Invoering kwaliteitstoetsen niet op 1 januari 2019

  Vorig jaar is de inrichting van de kwaliteitstoetsen vastgesteld. Dit betekent dat alle advocaten straks gehouden zijn deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Voor de invoering van de kwaliteitstoetsen is een formele wetswijziging n ...

 • nieuwsbericht

  Verordening op de kwaliteitstoetsen aangenomen

  Alle advocaten zijn straks gehouden elk jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze kwaliteitsimpuls is mede in het belang van de rechtzoekende. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging nodi ...

 • nieuwsbericht

  Input balie op consultatie kwaliteitsbeleid

  Bekijk alle reacties vanuit de balie op de consultatie Kwaliteitsversterkende maatregelen. Eind juni buigt de algemene raad zich over de vraag of het wenselijk is door te gaan op de ingeslagen weg. De consultatiereacties zullen hierbij uiteraard zor ...

 • nieuwsbericht

  Baliebrede consultatie kwaliteitsbeleid

  Om alle advocaten de gelegenheid te geven te reageren op de plannen van de algemene raad, treft u hier een baliebrede consultatie aan. Mail uw reactie uiterlijk 30 mei 2017 naar kwaliteit@advocatenorde.nl. Meer informatie over het kwaliteitsbeleid v ...

 • nieuwsbericht

  Baliebrede consultatie over verplichte opleidingspunten

  Volgens dit voorstel dienen advocaten een minimum van 10 opleidingspunten per jaar te behalen om op specifieke rechtsgebieden zaken te kunnen behandelen. Dit geldt voor zowel betalende zaken als toevoegingszaken. Voor de selectie van deze rechtsgebie ...

 • nieuwsbericht

  NOvA DilemmApp vanaf vandaag te downloaden

  Wat zou u doen? Welke keuzes maken andere advocaten? Test het zelf en download de NOvA DilemmApp via de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Elke twee weken ontvangen de deelnemers een nieuw dilemma. Na de gemaakte keuze is direct te zien ...

 • nieuwsbericht

  Evaluatierapport civiele cassatie

  Het rapport civiele cassatie, besproken tijdens het college van afgevaardigden van 23 maart 2016, bevat de evaluatie van de civiele cassatiebalie door de NOvA op basis van artikel 10.4 van de Verordening op de advocatuur. Dit artikel verplicht de alg ...

 • blog

  Kiezen voor kwaliteit

  Iedere advocaat is een goede advocaat. Althans, als je het aan de advocaat zelf vraagt. En iedere rechtzoekende wil uiteraard de beste advocaat om zijn juridische probleem op te oplossen. De vraag is alleen: wat maakt een advocaat een goede advocaat? ...

 • blog

  Open en bloot

  De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat ...

 • blog

  Goede gewoonte

  Kwaliteit is het uitsluiten van toeval, zo luidt de lijfspreuk van Louis van Gaal. Dat vind ik ook voor de advocatuur een mooi uitgangspunt. Net als in het voetbal kun je als advocaat natuurlijk onmogelijk alle externe variabelen voor de volle honder ...