28nov

BA 2020: beroepsopleiding advocaten op de tekentafel

Als op de tekentafel een nieuwe beroepsopleiding advocaten (BA) ontwikkeld wordt, hoe zou die er dan idealiter uitzien? Met die insteek is de NOvA het onderzoek BA 2020 gestart.

Dit onderzoek is bedoeld om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. In de loop van 2017 levert het onderzoek de contouren op. Aan de hand daarvan zal de algemene raad van de NOvA besluiten of – en zo ja: op welke onderdelen – de dan geldende BA moet worden aangepast.

Inmiddels heeft de NOvA met een groot aantal advocaten gesproken over de BA 2020. Alle visies en meningen vanuit de advocatuur zijn samengevat en gerubriceerd naar thema. Deze tabel wordt voortdurend geactualiseerd. Naast advocaten raadpleegt de NOvA ook deskundigen van bijvoorbeeld universiteiten en opleidingsinstituten. Ook wordt gekeken hoe de beroepsopleiding voor vergelijkbare (juridische) beroepen hier en in het buitenland is opgezet.

Uw ideeën over de BA?
Iedereen met ideeën over de toekomst van de beroepsopleiding advocaten, kan die digitaal blijven aandragen bij de NOvA via BA2020@advocatenorde.nl. Hierbij kan worden aangesloten bij de huidige thema’s, maar inbreng van nieuwe onderwerpen is zeker mogelijk. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet!

 

2016