Zoeken

Zoekresultaten (25)

U heeft gezocht op: Opleiding

 • pagina

  Beroepsopleiding Advocaten

  In de tweejarige Beroepsopleiding Advocaten staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd. Drie onderwijsaanbieders De uitvoer ...

 • pagina

  leerstoel advocatuur

  De leerstoel Advocatuur is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en is ingebed in het Amsterdam Centre for the Legal Professions and Access to Justice dat zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek en ...

 • pagina

  Vakbekwaamheid opleiding (PO)

  Na afronding van de beroepsopleiding advocaten zal de advocaat zijn professionele kennis en kunde voor zijn praktijk relevante rechtsgebieden moeten onderhouden. In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is bepaald dat de advocaat jaarlijks ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw: BAgazine editie 3 over vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  In deze editie komt u alles te weten over de nieuwe opzet van de toetsing en gaat onderwijsaanbieder De Brauw in op hoe zij het decentrale deel van de beroepsopleiding invult. Verder vindt u informatie over de subsidieregeling beroepsopleiding sociaa ...

 • nieuwsbericht

  Halvering van PO-punten en kwaliteitstoetsen in 2020

  Ook het aantal verplichte uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt met 50 procent verminderd. De opleidingsdruk is hiermee voor dit coronajaar van de ketel. PraktijkvoorbeeldenConcreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 ...

 • nieuwsbericht

  NOvA deelt zorgen faculteiten Rechtsgeleerdheid

  Begin juli sprak de minister over haar voorgenomen beleid met de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘Wissels om’ van de commissie-Van Rijn. In aanloop hiernaartoe protesteerden de vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetensch ...

 • nieuwsbericht

  Vaardigheden en ethiek centraal in vernieuwde beroepsopleiding

  De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel van de heroriëntatie op de beroepsopleiding (BA2020) is dan ook een opleiding neer te zetten die nieuwe generaties stagiairs optimaal voorbere ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Onder andere kwam de praktijk- en de toepassingsgerichtheid van de opleiding, de borging van het startniveau en de begeleiding van de stagiairs aan de orde. Bij de herziene opzet wordt bovendien uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardi ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

  De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistisc ...

 • nieuwsbericht

  Recordaantal aanmeldingen voor beroepsopleiding advocaten

  In de eerste helft van dit jaar kwamen er 454 nieuwe deelnemers naar Woudschoten, waar de aftrap van de BA plaatsvindt. In de tweede helft van vorig jaar waren dat er nog 440. Vorig jaar begonnen in totaal 872 jonge advocaten met de beroepsopleiding. ...

 • nieuwsbericht

  BA2020: geen herhaling van basiskennis, nadruk op toepassing

  Daarnaast overweegt de algemene raad een toets per leerlijn te introduceren die meteen na de beëdiging wordt afgenomen. Doel hiervan is om de aanwezige kennis te testen en de benodigde kennis, opgedaan tijdens de universiteit, op te frissen. Zo ...

 • nieuwsbericht

  Jaarverslagen college van toezicht en dekenberaad

  College van toezichtVolgens het college van toezicht (CvT) hebben de dekens in 2017 zichtbare verbetering gerealiseerd, met name bij het financieel toezicht en het toezicht op de omgang met derdengelden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Cv ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsopleiding advocaten 2020 krijgt verder vorm

  Centraal in de visie van de algemene raad op de 'BA2020' staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende div ...

 • nieuwsbericht

  Officier van justitie in opleiding zoekt advocatenkantoor

  De officier van justitie in opleiding (OIO) kan tijdens de stageperiode zes maanden ervaring opdoen bij een advocatenkantoor en levert een actieve bijdrage aan de werkzaamheden op kantoor. Tegelijk neemt de OIO kennis en ervaring vanuit het Openbaar ...

 • nieuwsbericht

  Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

  Op 29 juni heeft de algemene raad besloten tot wijziging van de vakbeschrijving van de major en minor burgerlijk recht. Naast een actualisatie naar aanleiding van KEI zijn enkele toetstermen vervallen, waardoor het onderwijs nog praktijkgerichter wor ...

 • nieuwsbericht

  BA2020 workshops II, III en IV: Nut en noodzaak cognitieve toelatingstoets breed gedeeld, discussie over assessment

  Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit die universiteit beheersen). Met als effect dat de advocaat-stagiaires zich tijdens de BA primair kunnen richten op het ...

 • nieuwsbericht

  Baliebrede consultatie kwaliteitsbeleid

  Om alle advocaten de gelegenheid te geven te reageren op de plannen van de algemene raad, treft u hier een baliebrede consultatie aan. Mail uw reactie uiterlijk 30 mei 2017 naar kwaliteit@advocatenorde.nl. Meer informatie over het kwaliteitsbeleid v ...

 • nieuwsbericht

  Baliebrede consultatie over verplichte opleidingspunten

  Volgens dit voorstel dienen advocaten een minimum van 10 opleidingspunten per jaar te behalen om op specifieke rechtsgebieden zaken te kunnen behandelen. Dit geldt voor zowel betalende zaken als toevoegingszaken. Voor de selectie van deze rechtsgebie ...

 • nieuwsbericht

  Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

  Daarnaast krijgen stagiaires, die in maart starten met de leerlijn burgerlijk recht, de mogelijkheid om voor de lesdag schriftelijke vaardigheden te kiezen voor een van de drie praktijkgroepen: 1) de internationale praktijk, gericht op de grote inte ...

 • nieuwsbericht

  Stagiairesalarissen 2017

  De stagiairesalarissen in de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en de daarbij behorende modelarbeidsovereenkomst worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met ...

 • nieuwsbericht

  BA 2020: beroepsopleiding advocaten op de tekentafel

  Dit onderzoek is bedoeld om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. In de loop van 2017 levert het onderzoek de contouren op. Aan de ...

 • nieuwsbericht

  Contract beroepsopleiding advocaten verlengd

  Vanaf maart volgend jaar stapt de beroepsopleiding over naar een systeem waarin toetsen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Uit onder meer een tussentijdse evaluatie in 2015 is gebleken dat deze wijze van waardering passender is. Deze ...

 • nieuwsbericht

  Buitenstage in de advocatuur voor officieren in opleiding

  Dit is vastgelegd in het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA is gewijzigd.

 • blog

  Basisniveau maakt BA2020 efficiënter

  De NOvA staat voor een hoge kwaliteit van de advocatuur en dat begint met de beroepsopleiding. Ook – ja zelfs – advocaten moeten met hun tijd mee. En de tijden veranderen snel door innovatie, diversiteit van de balie en de veranderde vraag van rechtz ...

 • blog

  Onderzoek en verdieping

  In deze jachtige wereld, waarin de waan van de dag vaak regeert en meningen nogal eens de feiten overstemmen, staat 2017 voor de NOvA in het teken van onderzoek en verdieping. De uitkomsten van verschillende onderzoeken laten de komende maanden een n ...