28jun

BA2020: geen herhaling van basiskennis, nadruk op toepassing

Bij de vormgeving van een vernieuwde beroepsopleiding advocaten (BA2020) streeft de algemene raad naar een opleiding waarin praktische vaardigheden en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centraal staat. Door het leren in de praktijk meer te integreren met de beroepsopleiding, vakken toepassingsgericht te maken en verschillende vaste vakken (waaronder de minor) om te zetten naar keuzevakken, verwacht de AR de huidige belasting voor stagiairs en kantoren met ongeveer 30% te reduceren.

Daarnaast overweegt de algemene raad een toets per leerlijn te introduceren die meteen na de beëdiging wordt afgenomen. Doel hiervan is om de aanwezige kennis te testen en de benodigde kennis, opgedaan tijdens de universiteit, op te frissen. Zo wordt herhaling van stof voorkomen en komt de focus op toepassing te liggen. Bovendien wordt de opleiding daarvan efficiënter. Deze boodschap gaf de algemene raad op 26 juni mee aan het college van afgevaardigden.

Eigen verantwoordelijkheid
De stagiair en zijn kantoor zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de benodigde kennis. Door de toets vaak aan te bieden wordt voorkomen dat vertraging optreedt bij het niet halen van de toets. Ook kijkt de AR of een deel van de huidige vakken afgesloten kunnen worden met bijvoorbeeld een eindopdracht, waarin de stagiair kan laten zien dat hij/zij de toepassing beheerst.

Versterken patronaat
De AR heeft onder meer gesproken met een aantal portefeuillehouders Opleidingen uit de lokale raden van de Orde. Ook is in een informele sessie met het CvA gekeken naar de rol van de patroon in de BA2020. Uitgangspunt is dat de patroon essentieel is in de vorming van de stagiair omdat deze naast de beroepsopleiding het vak vooral in de praktijk leert. Daarom onderzoekt de AR op welke wijze hij de rol van de patroon en de koppeling tussen opleiding op kantoor en de beroepsopleiding kan intensiveren.

Extra CvA
Gezien de vragen vanuit de CvA-leden naar aanleiding van de AR-notitie over de precieze uitwerking van de BA2020 vindt in september een extra, klein-CvA plaats waarbij onder meer wordt stilgestaan bij de wijze van toetsen. Daarna verwacht de AR de verder uitgewerkte plannen aan het CvA voor te leggen, inclusief een eerste voorstel voor de benodigde aanpassing van de Voda.

2018