3okt

Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

Tijdens de vergadering met het college van afgevaardigden op 26 september j.l. presenteerde de algemene raad van de NOvA, op basis van het eerder gepresenteerde uitwerkingskader, de uitgangspunten voor de Beroepsopleiding advocaten 2020.

De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistische vaardigheden en de toepassing van juridisch-inhoudelijke specialisatie. Daarnaast volgt de advocaat-stagiair vrije keuzevakken. Op basis van de (verdeling in dagdelen van de) blauwdruk vindt op dit moment de verdere uitwerking plaats onder regie van de NOvA.

Minder dagdelen
Het aantal dagdelen wordt teruggebracht van 126 (huidige opleiding) naar ongeveer 90 in de BA2020. Het leren in de praktijk wordt meer dan nu geïntegreerd in de beroepsopleiding, vakken worden toepassingsgericht gemaakt en verschillende vaste vakken (waaronder de minor) worden omgezet naar keuzevakken. Dit vermindert de huidige belasting voor stagiairs en kantoren met ongeveer 30%.

Intentie uitgesproken
De AR heeft de intentie uitgesproken dat de uitvoeringsorganisatie (UO), de huidige aanbieder van de BA, onder regie van de NOvA ook de beroepsopleiding (blokken 1, 2 en 3) per 1 maart 2020 gaat uitvoeren. Dit gebeurt samen met de geaccrediteerde aanbieders, op dit moment de LFS en De Brauwerij (voor blokken 2 en 3).

Geaccrediteerde aanbieders
De door de NOvA geaccrediteerde aanbieders gaan op geïntegreerde wijze blokken 2 en 3 aanbieden met een of meerdere volledige leerlijnen. Tijdens de bouw van het curriculum wordt een accreditatiesysteem opgezet om zo de hoge kwaliteit van de beroepsopleiding te waarborgen. Daarnaast wordt het patronaat verder versterkt door onder andere een verplichte patroonscursus. Ook scherpt de NOvA de aansturing van de BA2020 aan om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen die de praktijk en het beroep van advocaat raken.

Wijzigen regelgeving
De AR verwacht de verdere uitwerking van de BA2020 rond het voorjaar van 2019 af te ronden. Vervolgens legt de AR aan het CvA een integraal wijzigingsvoorstel voor van de Verordening op de advocatuur. Op hoofdlijnen wordt een aanpassing voorzien op drie onderdelen: de opleiding van de patroon en diens taakinvulling, de wijze van beoordeling en monitoring van de voortgang van de advocaat-stagiair, en de accreditatie en het bestuur van en toezicht op (governance) de beroepsopleiding.

Meer informatie
- Notitie CvA 26 september 2018
- Blauwdruk BA2020 in dagdelen
- Dossier BA2020

2018