25mrt

NOvA publiceert jaarverslag 2018

De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag over 2018 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat. Bijzondere aandacht is er voor het thema gefinancierde rechtsbijstand, dat het afgelopen jaar van begin tot eind een grote rol speelde.

Cover jaarverslag 2018Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals kwaliteit, opleiding, digitaal procederen, nummerherkenning, verschoningsrecht, toezicht en tuchtrecht. Ook richtte de NOvA het vizier op dossiers waar een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Dat varieert van de consultatie Modernisering strafvordering voor strafrechtadvocaten, ‘Scheiden zonder schade’ voor familierechtadvocaten tot de vrijstelling van de AFM-vergunningplicht voor advocaten die bemiddelen bij consumentenkredieten. Tot slot biedt het jaarverslag zoals gebruikelijk een cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2018.

Download
Download het jaarverslag, klik er op interactieve wijze doorheen en raadpleeg eventueel online aanvullende informatie.

2019