Zoeken

Zoekresultaten (11)

U heeft gezocht op: Jaarverslag

 • pagina

  Publicaties

  Besluiten van de algemene raadAlle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank. Besluiten van het college van afgevaardigdenDe besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde. ...

 • nieuwsbericht

  College van afgevaardigden keurt financieel jaarverslag 2023 goed

  Over de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting, terwijl de inkomsten licht zijn toegenomen. Hierdoor is het resultaat voor 2023 uitgekomen op een tekort van € 775.183, tegenover een begroot tekort van € 2.750.000. Dit ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-jaarverslag 2023: advocaten als hoeders van de rechtsstaat

  In zijn voorwoord schetst algemeen deken Robert Crince le Roy de inspanningen van de NOvA om de positie van de advocaat als hoeder van de rechtsstaat te versterken. “De NOvA heeft zich ook in 2023 sterk gemaakt voor de democratische rechtsstaat ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2022 goed

  Het resultaat over 2022 bedraagt ruim € 1.039.000 tegenover een begroot tekort van € 692.000. Over de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting. Met name de onderbesteding in de kosten voor het toezicht draagt bij aan het ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2022

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

  Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.486.901, tegenover een begroot tekort van € 414.000. Dit is voor een groot deel het gevolg van hogere inkomsten uit de financiële bijdrage ten opzichte van de begroting. Hierin werd als ge ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2021

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2020 goed

  In het afgelopen coronajaar hebben veel activiteiten – zoals trainingen, symposia en internationale bijeenkomsten – niet (fysiek) plaats kunnen vinden. Ook is een tijdelijk vacaturestop bij het bureau van de NOvA ingevoerd. Verder zijn in ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  2019 in het teken van kwaliteit en rechtsbijstand

  In digitale vorm wordt beknopt teruggekeken op actuele dossiers zoals gefinancierde rechtsbijstand en kwaliteitsbevordering, waaronder het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2018

  Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals kwaliteit, opleiding, digitaal procederen, nummerherkenning, verschoningsrecht, toezicht en tuchtrecht. Ook richtte de NOvA het vizier op dossiers waar een bepaald deel van d ...